Na massale anti-Trump betoging: verzet verder opbouwen!

Foto: Liesbeth

Trump staat onder druk. Zijn approval rating blijft zeer laag. Overal waar hij komt is er protest, bij zijn bezoek aan Brussel waren er meer dan 10.000 betogers. Het inreisverbod voor moslims uit bepaalde landen werd na massaal en spontaan protest aan grote luchthavens meteen nietig verklaard. En dan is er nog het schandaal rond mogelijke banden tussen zijn campagneteam en de Russische overheid. Trump ontsloeg inmiddels FBI-directeur Comey, die het het onderzoek naar belangenvermening leidde, en er loopt op basis daarvan een onderzoek tegen Trump voor machtsmisbruik.

Door Fabian

Geen illusies in manoeuvres

De laatste weken werden er in de media parallelen getrokken met het Watergate-schandaal en de daaropvolgende afzetting van president Nixon. Het was echter in de context van grote bewegingen, onder andere tegen de oorlog in Vietnam en voor burgerrechten dat Nixon uiteindelijk moest opstappen. Het protest bedreigde de positie van de allerrijksten.

Vandaag zullen de rijksten zolang het mogelijk is gebruik maken van Trump om nieuwe belastingvoordelen te bekomen en harder te besparen. Trump blijft onvoorspelbaar maar tot nog toe heeft het Amerikaanse establishment hem relatief goed onder controle. Vier van zijn dichte adviseurs komen van de grootste Amerikaanse investeringsbank, Goldman Sachs, en behartigen de belangen van het grootkapitaal.

De druk op Trump en Wannabe Trumps verder opvoeren!

Succesvolle acties tonen dat het mogelijk is om Trump te diskrediteren, onder druk te zetten en zelfs doen terugkrabbelen op zijn beleid. Een belegering door verontwaardigden van Town Hall Meetings, waar Republikeinse vertegenwoordigers kwamen spreken, leidde tot het afvoeren van de eerste poging tot ‘Trumpcare’ – een asociale hervorming van de gezondheidszorg. Nu komt het er op aan om het verzet tegen Trump’s beleid voor de 1% verder te organiseren rond een alternatief voor de 99% en op te bouwen met nieuwe, strijdbare acties.

Die strijd mag zich niet beperken tot verkiezingen, maar moet op straat gebracht worden. De massale betoging in Brussel op 24 mei toonde het potentieel voor een brede beweging die het ‘Trumpisme’, ook bij ons, kan verslaan. We moeten het verzet uitbreiden en richten tegen die politici die hier racisme opstoken en Trumpiaanse maatregelen voorstaan. Ook het inhumane vluchtelingenbeleid, de oorlogshonger en de besparingsdrift van onze regering kunnen we verslaan als we ons organiseren rond een links alternatief.