8 maart 2018 : De plaats van de vrouw is in de strijd

De campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en het Asociaal beleid) wil van 8 maart opnieuw een dag van strijd maken. Waarom en hoe?

Artikel door Mai (Gent)

Er mag dan wel gesproken worden van ‘formele gelijkheid’ tussen mannen en vrouwen, de realiteit toont een heel ander verhaal.

Een onderzoek door de Europese Commissie stelt vast dat “de loonkloof de voorbije jaren niet kleiner is geworden. Ze verklaart dit doordat vrouwen doorgaans minder en in slechter betaalde sectoren werken, minder vaak promotie krijgen, hun loopbaan vaker onderbreken en meer onbetaalde arbeid verrichten. De totale inkomenskloof op jaarbasis bedraagt bijna 40 procent.” (De Morgen, 20 november)

Maar liefst 80% van de alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Heel veel van de zorg en onbetaalde huishoudelijke taken vallen vandaag als last op het gezin, heel vaak in de eerste plaats vrouwen. Binnen een neoliberale logica worden tal van problemen zoveel mogelijk geïndividualiseerd. Dit is een win-winsituatie voor het kapitalisme: het zijn allemaal noodzakelijke taken die onbetaald gebeuren en waar de gemeenschap niet in investeert. De besparingen en gebrek aan investeringen in de openbare diensten en zorgsector trekken de levensstandaard ondertussen verder naar beneden.

De kwetsbare economische positie van de vrouw kan ook niet losgekoppeld worden van kwetsbare sociale status. De precaire levensomstandigheden waar vrouwen vandaag in worden geduwd, stellen hen nog meer bloot aan ongewenste seksuele intimiteiten. Dagelijks worden we langs alle kanten bestookt met tal van seksistische beelden uit de reclame, porno en cosmetische industrie. Daarin wordt het idee van de vrouw als object, dat toegeëigend kan worden, gecreëerd. Dit heeft een enorme invloed op het beeld van vrouwen in de maatschappij.

Feminisme terug op het voorplan

Wereldwijd zien we een heropleving van vrouwenstrijd. Er waren de massale vrouwenmarsen bij de eedaflegging van Trump in januari 2017. In Ierland is er protest om het recht op abortus op te eisen onder de naam ‘Repeal the 8th’ (naar het 8ste amendement op de grondwet waarmee abortus wordt verboden). Argentijnse vrouwen trokken massaal de straat op tegen feminicides: moorden op vrouwen. Dit protest kreeg navolging doorheen heel Latijns-Amerika. In Polen en IJsland waren er vrouwenstakingen.

Op sociale media waren er breed gedragen campagnes als #WijOverdrijvenNiet en nu ook #MeToo, waarmee vrouwen hun persoonlijke ervaring rond seksueel geweld delen. Het geeft aan dat een nieuwe jonge generatie niet van plan is om het langer te pikken. Deze generatie zoekt naar antwoorden om de strijd tegen seksisme en discriminatie aan te gaan.

De plaats van vrouwen is in de strijd

Op 12 maart 2017 werd de campagne ROSA gelanceerd door LSP en de Actief Linkse Studenten en Scholieren. ROSA wil bouwen aan een bredere beweging tegen seksisme, door middel van het opzetten van acties en campagnes. ROSA wil de enorme woede kanaliseren in een strijd die effectief is. Dit betekent opkomen tegen een systeem dat structureel ongelijkheid creëert, met name het kapitalisme. Die ongelijkheid zorgt voor een klimaat waarin mensen tegen elkaar opgezet worden. Om het systeem te bestrijden, moeten we alle onderdrukten verenigen in een sterke arbeidersbeweging. Enkel zo kunnen we de besparingen stoppen en bouwen aan een socialistische samenleving die de levensstandaard van vrouwen, en van de hele werkende klasse, verbetert. Dan leggen we de basis om niet alleen formele, maar ook reële gelijkheid te bekomen.

We zullen dit niet cadeau krijgen, maar moeten ervoor strijden. Binnen dit kader is 8 maart, de internationale vrouwendag, meer dan ooit relevant. Het is een historische actiedag, ontstaan in de VS, waarop vrouwen betoogden voor een kortere werkweek, loon en stemrecht. Op de internationale vrouwendag van 1917 kwamen Russische textielarbeidsters op straat voor ‘brood en vrede.’ Het was het begin van de Februarirevolutie (in de toenmalige Russische kalender kwam 8 maart overeen met 23 februari). Het zorgde voor een kettingreactie doorheen de hele werkende klasse in Rusland.

Vandaag wordt 8 maart vaak herleid tot een dag dat vrouwen in de bloemetjes gezet worden. Wij willen er terug een dag van strijd van maken met betogingen en acties die zich baseren op campagnes in de scholen, universiteiten en op de werkvloer. Op 8 maart willen we de belangen van jongeren, werkenden, LGBTQI+, migranten, mannen en vrouwen – kortom van alle slachtoffers van kapitalistische uitbuiting – bundelen in een collectieve strijd. Alleen zo kunnen we stappen vooruit zetten: voor investeringen in kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten, arbeidsduurvermindering met loonbehoud, gelijk loon voor gelijk werk, stop alle vormen van discriminatie, …

Na de internationale vrouwendag volgt op 31 maart een conferentie in Brussel om een evaluatie te maken van één jaar ROSA en om onze strijd voor een socialistisch feminisme verder te onderbouwen. Doe mee: sluit aan bij ROSA!