System change, not climate change. Onze eisen voor socialist change

We zijn internationaal georganiseerd in het CWI (Committee for a Workers’ International), met afdelingen in meer dan 30 landen. In de komende klimaatacties zullen we wereldwijd rond een gezamenlijk programma actief zijn. Hieronder onze centrale eisen.

  1. Er is geen tijd te verliezen! We hebben een drastische verandering nodig en het einde van fossiele brandstoffen voor energie en de productie van plastic in de komende jaren. We hebben voedsel nodig dat noch de planeet, noch onze gezondheid ondermijnt. Dit vraagt om dringende en kwalitatieve veranderingen in de energie-, industriële, voedsel- en landbouwproductie, in het transport en in de woningbouw.
  2. Voor de noden, niet de winsten. Individuele oplossingen zijn niet voldoende voor een wereldwijd probleem. De meerderheid van de mensen op de planeet heeft gewoon geen keus. Zelfs als we ons allemaal extreem milieuvriendelijk zouden gedragen, volstaat dit geenszins om het probleem op te lossen. We hebben een omvangrijk openbaar investeringsplan nodig: in hernieuwbare energie, in hoogwaardig, efficiënt en gratis openbaar vervoer, in milieuvriendelijk bouwen en wonen voor iedereen, in recycling- en reparatievoorzieningen. Dit alles is meer dan betaalbaar – tenminste als de rijkdom die we produceren niet wordt toegeëigend door een kleine elite.
  3. Stop de 100 belangrijkste vervuilers. Meer dan 70% van de industriële uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen drie decennia is geproduceerd door 100 bedrijven. Maar het grootkapitaal negeert oproepen of wetgeving en de gevestigde partijen en politici staan op hun loonlijst. Wat we niet bezitten, kunnen we niet controleren. Daarom is de eerste stap om de grote energiebedrijven, maar ook de grote banken en industrieën, de bouw, het transport en de agro-industrie uit de handen van de kapitalisten te halen en in handen van de gemeenschap te brengen.
  4. De samenleving in dienst van de bevolking. Met die middelen is een wetenschap mogelijk die vrij is van de winstgedreven beperkingen van het kapitalisme. In plaats van miljarden te investeren in subsidies voor brandstofbedrijven, kunnen we ecologische technologieën en materialen ontwikkelen. We staan voor ieders recht op een goede job en een leven zonder armoede, onderdrukking, verwoesting en vernietiging. De grote bedrijven en hun enorme macht moeten democratisch gecontroleerd en beheerd worden door de werkende klasse en de maatschappij als geheel. Dit garandeert dat er geen jobs verloren gaan, maar worden omgezet in sociaal nuttige banen zonder loonverlies.
  5. Planning in plaats van chaos. Programma’s voor een “Green New Deal” of een “Green Industrial Revolution” wijzen in de noodzakelijke richting. Maar we moeten verder gaan, over de beperkingen van het kapitalistische systeem heen. In plaats van de kapitalistische anarchie van productie voor winst, moeten we plannen hoe we de grondstoffen van de planeet duurzaam kunnen gebruiken om aan de behoeften van de meerderheid van de bevolking te voldoen.
  6. Samen staken! Het zijn de gewone mensen die het meest te lijden hebben onder de klimaatverandering. En het zijn die werkende mensen die de macht hebben om de geschiedenis te veranderen. We moeten het jonge klimaatprotest voortzetten, verbreden door de werkenden en de vakbonden te bereiken en ons verenigen in een krachtige staking: het platleggen van de kapitalistische economie. Dit toont meteen ook het potentieel aan om de economische macht in onze handen te nemen.
  7. De wereld veranderen: de mens maakt deel uit van het ecosysteem – het kapitalisme niet. Vecht tegen het kapitalisme om het te vervangen door een maatschappij gebaseerd op behoeften, niet op winst – een democratisch socialistische maatschappij! Maak echt een verschil door zich aan te sluiten bij een strijdbaar, internationalistisch, socialistisch alternatief.