Onze plannen tijdens het klimaatprotest in Schotland tijdens COP26

Op 10 oktober kwam de klimaatwoede terug op straat in ons land. En hoe! Met 70.000 waren we in een massaal protest. De Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA vormden een strijdbaar blok waarmee werd opgekomen voor een socialistische maatschappijverandering. Er volgen nog acties, maar de eerstvolgende grote afspraak is het protest tijdens de COP26 in het Schotse Glasgow. We spraken hierover met onze jongerenorganisator Arne.

Wat zijn de plannen in Schotland?

“We trekken naar Schotland omdat we niet mogen toelaten dat de gevestigde politici met hun lege aankondigingspolitiek wegkomen. Zij verdedigen het kapitalisme, het systeem dat aan de basis ligt van de problemen op vlak van klimaatverandering en andere planetaire bedreigingen. Tijdens de COP26 zullen ze hoogstens mooie woorden brengen. Voor echte verandering kunnen we niet op hen rekenen.”

“De klimaattop is een uitstekende gelegenheid om te protesteren. Wij doen dat als onderdeel van een internationale delegatie van International Socialist Alternative. Het kapitalisme is wereldwijd georganiseerd, onze strijd ertegen is dat ook. ISA zal met 300 leden uit verschillende landen, vooral uit Europa maar ook enkele activisten uit de VS en uit neokoloniale landen, op straat komen.”

“Vanuit België vertrekken we met 80 activisten. Dat zijn vooral jongeren: 51 deelnemers zijn jonger dan 25 jaar. We vertrekken op woensdagavond 3 november om donderdagnamiddag in Edinburgh aan te komen, van waaruit we aan de acties zullen deelnemen. In Edinburgh is er een hostel afgehuurd door ISA. Daar zullen we donderdagavond activisten uit de hele wereld ontmoeten. Op vrijdag nemen we deel aan jongerenacties waarvoor leden nu al campagne voeren in Schotland. Er is een internationale oproep van ‘Fridays for Future’ voor schoolstakingen. Op zaterdag is er de grote klimaatbetoging van de COP26-Coalitie, waar ISA deel van uitmaakt. We zullen een strijdbaar rood blok op die betoging vormen. Na afloop houden we een ISA-meeting. Zaterdagnacht keren we terug om zondagavond in Brussel aan te komen.”

Wat wil ISA met deze interventies bereiken?

“We hebben met militanten uit heel de wereld gediscussieerd en samengewerkt aan materiaal, zoals affiches, spandoeken en een brochure die ook in het Nederlands en het Frans beschikbaar is. We gaan niet als toeristen naar Schotland, maar om de beweging te versterken. Dat doen we zowel met onze voorstellen om de beweging democratisch te organiseren met actiecomités, als met ons inhoudelijk pleidooi voor socialistische verandering als antwoord op de klimaatchaos van het kapitalisme.”

“Steeds meer mensen trekken de conclusie dat het kapitalisme het probleem is. Een andere samenleving zal echter niet uit de lucht komen vallen: we moeten ons zelf organiseren en een krachtsverhouding opbouwen. We zullen dat in Schotland benadrukken, maar heel de campagne naar dit protest is daarop gericht. We verzamelen de financiële middelen om onze deelname mogelijk te maken en steunen daarmee ook activisten uit neokoloniale landen, zodat ook zij deel zijn van ons internationaal protest. Het Glasgowfonds bracht al duizenden euro’s op, maar blijft lopen tijdens het protest. De strijd zal immers niet gedaan zijn als we op zondag 7 november uitgeput van de lange busreis terug in Brussel aankomen. We hopen dat onze internationale campagne zowel de aanwezigen als anderen zal enthousiasmeren om met ons de uitdaging van socialistische maatschappijverandering aan te gaan.”

Waarom zouden onze lezers de internationale klimaatbrochure van ISA moeten lezen?

“De brochure ‘Het kapitalisme doodt de planeet. Socialistische antwoorden op de kapitalistische klimaatchaos’ bevat acht artikels die de ernst en de omvang van de klimaatcrisis uitleggen en voorstellen formuleren voor alternatieven en strijdmethoden. Deze brochure is het resultaat van collectieve discussie onder voornamelijk jonge activisten. Dit is meer dan gewoon een mooie brochure: het is een politiek wapen voor al wie verandering wil.”

  • Het Glasgowfonds steunen kan via actieflinks.be/glasgowfonds of door te storten op rekeningnummer BE54 5230 8095 8497 (Campagne ROSA) met vermelding ‘Glasgowfonds’
  • De brochure ‘Het kapitalisme doodt de planeet’ telt 36 pagina’s en kost 4 euro. Verkrijgbaar via deze webwinkel (met 2€ verzendingskosten).