Eerste betoging tegen GAS-boetes. Dit was maar het begin!

De betoging van afgelopen zaterdag was opvallend. Vlak aan het begin van de zomervakantie – en dus net na de examenperiode – een jongerenmobilisatie op poten zetten, is immers niet evident. Het succes van de betoging toont het potentieel van een beweging rond dit thema. Er werd meteen een afspraak gemaakt voor een volgende betoging. Op 26 oktober wordt extra tegengas gegeven!

Foto: Pavel (op flickr.com vind je zijn volledige set foto’s van de betoging!)

De betoging van afgelopen zaterdag werd ondersteund door een brede waaier van organisaties. Er waren leden van jeugdbewegingen maar ook van politieke organisaties. Naast LSP zagen we onder meer PVDA, Groen en Animo (ook al steunt de SP.a de uitbreiding van de GAS-regelgeving). Met zowat 1.500 aanwezigen was er een geslaagde opkomst, bovendien waren er honderden anderen die er niet bij waren maar de actie wel wilden ondersteunen.

Bepaalde media hadden zaterdag wat moeite om een inschatting van de betoging te maken. De meeste nieuwssites kopieerden blindelings het bericht van persbureau Belga dat over “300 betogers” sprak. Het verschil tussen 300 en 1.500 is te frappant om van een ongelukkige telling te spreken. Ofwel had de betrokken correspondent onvoldoende tijd om te wachten tot de betoging volledig klaar stond, ofwel was er sprake van haast en spoed. Zoals we allemaal weten, is dat zelden goed. Het doet alleszins denken over wat we zo allemaal te lezen krijgen bij de gevestigde media.

Op de betoging werd meteen duidelijk gemaakt dat dit maar een begin was. Een eenmalige betoging zal niet volstaan om het breed gedragen ongenoegen tegenover de GAS-boetes georganiseerd te krijgen. Met de campagne TegenGAS nemen we al een tijdje mee het voortouw voor een nationale betoging op 26 oktober. Er is ook een Franstalig platform StopSAC opgezet dat verschillende organisaties omvat en de centrale eisen van TegenGAS deelt. Op de betoging van afgelopen zaterdag is het eerste materiaal voor 26 oktober verspreid.

In de zomerperiode willen we de campagne naar die betoging opbouwen. We kunnen daarbij niet rekenen op de gevestigde partijen – die ofwel voor de GAS-boetes stemmen ofwel deze GAS-boetes zelf mee opleggen waar ze aan de macht zijn – en al evenmin op de gevestigde media. We zullen het zelf moeten doen. TegenGAS vraagt je daarom om actief lid van de campagne te worden en mee te bouwen aan lokale mobilisatiecomités.

Op de betoging van afgelopen zaterdag is een eerste stap gezet. Er werden alvast 24 nieuwe leden van TegenGAS gemaakt (het persbureau Belga beschikt wellicht over andere cijfers) en tientallen andere jongeren gaven hun naam op om mee te werken. De zomercampagne is hiermee goed begonnen. Zorg er mee voor dat in dit geval goed begonnen, meer dan half gewonnen is! Doe mee tegen besparingen, tegen repressie, tegen GAS!

>> Facebook-evenement voor de betoging van 26 oktober