Pamflet ALS-Leuven. Bouw mee aan verzet tegen verhoging inschrijvingsgeld

Geen verhoging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs!

De nieuwe Vlaamse regering wil de inschrijvingsgelden voor de universiteiten optrekken tot 900 à 1000 euro. Een hele serie van specialisten komt ons in de media vertellen dat het crisis is en dat jongeren harder moeten worden aangepakt rond hun studiekeuze. Ook wordt er gedacht aan een oriënteringsproef vooraleer jongeren in het hoger onderwijs worden toegelaten. In eerste instantie zou die “niet bindend” zijn.

Nadat er reeds jaren is bespaard, de aula’s overvoller werden en het personeelsbestand aan de universiteiten en hogescholen werd afgebouwd tegenover de toename aan studenten… volgt nu een nog hardere asociale hakbijl. Het is de volgende stap naar het Amerikaanse model van hoger onderwijs, gebaseerd op wie veel geld heeft of niet. Een meer en meer ontoegankelijk onderwijs voor wiens ouders gewone werkenden zijn – de lonen verliezen al jarenlang aan koopkracht door de neoliberale aanvallen – en met het vooruitzicht van “studieleningen” die amper kunnen worden afbetaald. Maar ook: de dwang om als student te werken – voor een veel bredere laag – wil je nog kunnen studeren.

De voorzitter van de Associatie KU Leuven, André Oosterlinck, is voorstander van een systeem van studieleningen en stelt: “Stel dat je vijf jaar studeert, dan komt dat neer op zowat 25.000 euro. Dat is doenbaar om in tien jaar af te lossen.” In Engeland dreigt het systeem van de studieleningen ondertussen ineen te storten, omdat studenten de leningen niet meer kunnen afbetalen. In de VS gingen duizenden jongeren met Occupy Wall Street de straat op, onder meer als protest tegen het onderwijssysteem dat studenten met tienduizenden dollars schulden opzadelt. “25.000 euro schulden”, zonder zeker te zijn dat er degelijke jobs zijn om ze af te betalen, en met je toekomst meteen gehypothekeerd in dienst van de banken! Je weet wel: de speculanten en elitaire poenscheppers die een aardige bijdrage leverden aan de diepste economische crisis sinds de jaren ’30.

Actief Linkse Studenten (ALS) verzet zich tegen deze logica en roept op om er een brede beweging van studenten en scholieren tegen op te zetten. Dit kapitalisme met zijn onbetaalbaar onderwijs, zijn nepjobs en -statuten, zijn cadeaus aan grote bedrijven die amper nog jobs – laat staan werkzekerheid – creëren, hoeven wij niet.

Deze neoliberale aanvallen staan niet alleen en komen niet zomaar uit de lucht vallen. Met Actief Linkse Studenten waarschuwen we al jaren voor dit soort ontwikkeling. De rechtse Vlaamse regering van NVA, CD&V en Open VLD wil naast een besparing van naar verluidt 413 miljoen euro in het hoger onderwijs – die ook het personeel zal treffen – kinderopvang een pak duurder maken, het kindergeld vanaf het derde kind verminderen, massaal snijden in sociaal-culturele subsidies voor verenigingen allerhande, besparen bij de VRT, het openbaar vervoer verder afbouwen en duurder maken, de werklozen in plaats van de werkloosheid aanpakken, enz.

ALS denkt niet dat deze besparingen “nu eenmaal noodzakelijk” zijn. Er is – zelfs gedurende de laatste 30 jaar van neoliberale stagnatie en achteruitgang voor een groeiende groep – nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd. Maar die verdwijnt steeds duidelijker in de zakken van grote aandeelhouders, bezuinigende “topmanagers” en andere afromers van de arbeid van de werkende klasse.

ALS denkt dat een massale beweging met acties, betogingen, stakingen,… van studenten en scholieren samen met de arbeidersbeweging in België deze maatregelen kan stoppen. Zij die de besparingen doorvoeren – een elitaire “klassenstrijd” vanuit de rijkste 1% – excuseren zich niet voor de sociale uitsluiting, miserie en armoede die ze creëren. Ze voeren een bewuste strijd in dienst van de aandeelhouders en rijken. We moeten in alle universiteiten, hogescholen, middelbare scholen,… het verzet beginnen samenbrengen om voor onze toekomst te vechten. Elke verworvenheid van de arbeidersbeweging of van jongeren is er gekomen door strijd. Enkel door organisatie en strijd kunnen we deze cynische besparingsregeringen stoppen. Volgens ALS heeft een politiek gevormde studentenorganisatie, met een begrip van de wortels van de crisis van het kapitalisme, een belangrijke rol te spelen in het helpen opbouwen van verzet. Doe mee, organiseer je, laten we samen ingaan tegen deze vloedgolf aan asociale maatregelen.

Samen met de werkende bevolking kunnen we een massakracht uitbouwen. Tegen besparingen, uitsluiting, verarming, onzekerheid,… en voor een maatschappij die de rijkdom op een democratische manier beheert. Een democratisch socialistische wereld, in de plaats van de ellende en achteruitgang van een kapitalisme in dienst van de rijkste 1%.


 

 

9 november: Europese actiedag tegen extreemrechts

Met ALS en Blokbuster roepen we ook op om op 9 november actie te voeren tegen racisme en fascisme. Op die dag wordt er internationaal geprotesteerd tegen de opkomst van extreemrechtse en rechtse populistische partijen in Europa. Sinds de Europese verkiezingen zitten er neonazi’s van Gouden Dageraad (Griekenland), Jobbik (Hongarije) naast de half-gefatsoeneerde extreemrechtse varianten van het FN in Frankrijk, de FPÖ uit Oostenrijk,… in het Europese parlement. De crisis zorgt voor meer en meer ellende en werkloosheid in Europa en bij gebrek aan strijdbare partijen voor werkenden en jongeren stapt rechts (denk ook aan de N-VA in België) en extreemrechts in het politieke vacuüm. Op 9 november herdenken we de aanvallen van de nazi’s tegen de joden in de jaren ’30. Maar we geven met linkse socialisten en activisten uit verschillende landen ook het signaal: dit nooit meer. De bruine troepen komen er nooit meer door – de jongeren en de arbeidersbeweging hebben een strijdbaar programma, vakbonden en massale partijen nodig om deze dreiging de pas af te snijden. Contacteer ons om aan deze acties mee te werken.