Waarom wij vanavond tegen Le Pen betogen

surlet

Het Vlaams Belang houdt vanavond een ‘colloquium’ waarop Marine Le Pen komt spreken. Met deze Franse versterking hoopt het Vlaams Belang zijn racistische discours sterker naar voor te brengen. Wij houden een tegenbetoging. Enkele centrale argumenten.

Door Geert Cool, woordvoerder Blokbuster

Verdeeldheid versterkt besparingsbeleid

Extreemrechts verdedigt niet de armen of werkenden, alle aandacht gaat naar verdeeldheid. Le Pen en het Vlaams Belang hebben het te druk met hun haatcampagnes tegen asielzoekers en migranten om nog tijd te hebben voor verzet tegen de aanvallen op onze lonen, pensioenen, het gebrek aan betaalbare huisvesting of onderwijs, … Extreemrechts beweert tegen het establishment in te gaan, maar door verdeeldheid te stimuleren versterkt het de positie van de besparingspartijen.

Het is overigens hypocriet als extreemrechts net zoals de rechtse besparingspartijen plots beweert op te komen voor de armen en de gewone werkenden bij ons. Toen onze levensstandaard de afgelopen jaren ondermijnd werd, was dit door het beleid van de gevestigde partijen en zweeg extreemrechts er in alle talen over. Tegelijk wil extreemrechts onze instrumenten van strijd, zoals de vakbonden, ondermijnen. De rechtse partijen die nu een muur rond de sociale zekerheid willen bouwen, zijn dezelfden die al jarenlang een afbraakbeleid voeren. Nu nemen ze elementen van de extreemrechtse retoriek over om de vluchtelingenstroom als excuus te gebruiken voor een verdere aanval op de lonen en arbeidsvoorwaarden. De sociale zekerheid en alle elementen van sociale bescherming zijn afgedwongen door de arbeidersbeweging die eengemaakt in strijd ging. Dat is ook hoe we de sociale zekerheid zullen beschermen tegen diegenen die ze nu afbreken.

Pak de echte verantwoordelijken aan!

Het zijn niet de vluchtelingen of migranten die bedrijven sluiten of besparen op openbare dienstverlening. Extreemrechts legt de verantwoordelijkheid voor de asielcrisis bij de vluchtelingen, die van de tekorten in de sociale bescherming bij de migranten en die van de kapitalistische crisis in Europa bij de bevolking van Zuid-Europa. Het richt zich tegen deze slachtoffers van de crisis met als doel om meer geld vrij te maken voor de bankiers en speculanten die net verantwoordelijk zijn voor de crisis.

In plaats van verdeeldheid te zaaien, moeten de echte verantwoordelijken bestreden worden. Dit betekent strijden tegen de besparingen en tegen het kapitalisme dat zijn crisis op de meerderheid van de bevolking afwentelt om de winsten van een kleine elite veilig te stellen. Het probleem is niet de migrant, maar de bankier en de speculant.

Gevaar van extreemrechts geweld

De vluchtelingenstroom leidt tot solidariteit maar ook tot bekommernissen en vooroordelen. In een context van aanvallen op de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking kan de ruimte voor vooroordelen groeien. Extreemrechts probeert daarop in te spelen en voelt zich gesterkt. Dat uit zich onder meer in een toename van racistisch geweld, onder meer in Duitsland.

Als extreemrechts, ook de stromingen die zich salonfähig pogen voor te doen, zijn zelfvertrouwen kan opkrikken, versterkt dit ook het vertrouwen van extremistische militanten die niet aarzelen om geweld te gebruiken. We kunnen een meeting van het Vlaams Belang over asiel dan ook niet zomaar laten passeren zonder protest en zonder aan te tonen dat een grote groep niet gediend is met dergelijke racistische bijeenkomsten.

Voorlopig blijven groepen als Pegida bij ons marginaal, maar er waren al eerste pogingen van provocaties en van geweld door militanten van Nation bijgestaan door organisatoren van Pegida Vlaanderen. Dit stoppen we best voor het verder kan ontwikkelen. We willen dit stoppen door mobilisatie waardoor we hen maatschappelijk isoleren.

Actie om krachtsverhouding uit te bouwen

Met een strijdbare betoging benadrukken we wat ons verenigt in de strijd tegen besparingen. Dat biedt een antwoord op diegenen die ons proberen te verdelen. Wij zien een betoging als een middel om  politieke strijd te voeren tegen de retoriek van extreemrechts maar ook tegen het beleid van de rechtse regering. We zoeken geen fysieke confrontatie op, we bouwen aan een krachtsverhouding om tot echte verandering te komen.

Wij zien die verandering als een socialistisch alternatief waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan in plaats van de winsten van een kleine elite. Het kapitalisme leidt tot ongelijkheid, ellende, uitbuiting en oorlog. Daar een einde aan maken, is voor ons de uitdaging. Op acties zoals de betoging vanavond willen we de discussie daarover voeren met de aanwezigen.

 

19u Surlet de Chokierplein (MADOU) Brussel: betoging tegen de komst van Le Pen

=> Facebook evenement