Protest tegen Francken in Antwerpen. ‘Refugees welcome, racisme niet’


Op 26 oktober zal Theo Francken op de UA een lezing geven over zijn anti-vluchtelingenbeleid. Hij zal proberen om het racistisch vergif van de N-VA te verspreiden.

Het racisme en anti-vluchtelingenbeleid van de N-VA neemt groteske vormen aan. Na het viseren van Amazigh (Berbers) ziet Bart De Wever nu ook de straten van Borgerhout vollopen met terroristen. Dat is plat racisme. Volgens Francken zijn 95% van de vluchtelingen geen “echte” vluchtelingen. Lees: ze zijn profiteurs en gevaarlijk. Organisaties die hun levens redden, zijn volgens Francken verantwoordelijk voor een aanzuigeffect dat niet eens bewezen is.

Maar vluchten doe je niet zomaar. Voor tienduizenden mensen is het een wanhoopspoging om te ontsnappen aan oorlog, economische ellende en ecologische rampen. Onderweg worden ze bovendien massaal uitgebuit en mishandeld. De vluchtelingen zijn daar zelf niet voor verantwoordelijk. De echte schuldigen voor de vluchtelingenstroom zijn de oorlogsindustrie en haar multinationals en de conflicten en onveiligheid die Amerikaanse en Europese grootmachten mogelijk maakten. Zij maken miljarden euro’s winst door in het Midden-Oosten oorlog te voeren en de bevolking uit te buiten.

Racisme is geen antwoord op seksisme!

Francken deelt regelmatig de tweets van Trump. Hij vindt het seksisme en racisme van Trump dus blijkbaar geen probleem maar hij vindt wel dat vluchtelingen vrouwonvriendelijk zijn. De enorme genderproblematiek die er nog steeds is wordt zo geminimaliseerd en men probeert de woede te richten op andere kwetsbare groepen. We mogen ons niet laten verdelen! Vluchtelingen en Belgen, mannen en vrouwen, van gelijk welke religie of huidskleur, moeten samen opkomen voor degelijk onderwijs, betaalbare huisvesting en jobs voor iedereen. Zo kunnen we voor iedereen een echte toekomst bemachtigen!

Niet in ons belang! Stop de verdeel- en heerspolitiek!

We stappen naar de Groenplaats. Daar zal een actie plaatsvinden van sociaal werkers die protesteren tegen de commercialisering van tal van wijkwerkingen, drughulpverlening, daklozenopvang,… en de besparingen en sluipende repressie in het sociaal werk . Wij steunen hen. De N-VA doet alsof ze een hard vluchtelingenbeleid voert in ons belang, maar gebruikt dit om de aandacht af te leiden van het asociaal beleid dat ze voert op nationaal vlak en in ’t Stad!

Scholieren en studenten zullen zich organiseren en aantonen dat Antwerpenaren de haatpraat van de N-VA niet zomaar pikken. Blokbuster (campagne tegen Racisme) en ROSA (campagne tegen seksisme) roepen op voor een optocht tegen racisme, seksisme en voor solidariteit op 26 oktober.

 

>> Facebook evenement