Geen reclame voor prostitutie! Mijn lichaam, mijn keuze, niet hun winsten!

Maandag vatte een publiciteitswagen van het bedrijf RMB (RichMeetBeautiful) plaats aan de ULB.  “Hé studenten! Verbeter je levensstijl. Date met een sugar daddy,” stond er op de affiche.  Deze reclameboodschap banaliseert studentenprostitutie. Er is meer dan ooit strijd nodig tegen seksisme, onzekere jobs en voor een degelijke toekomst voor iedereen.

=> PROTEST tegen seksisme op donderdag 28 september – afspraak om 16u15 aan de VUB en 17u Jubelpark in Brussel

De oplopende studiekosten, tarieven voor openbaar vervoer, onbetaalbare koten, … maken dat veel studenten moeite hebben om rond te komen. Alles inbegrepen moeten gezinnen ongeveer 10.000 euro per jaar uitgeven per student. Tegen de achtergrond van algemene tekorten (te weinig sociale huisvesting, geen plaats in de kinderopvang, …) en de vele besparingen komt dit hard aan. Tussen 2006 en 2016 is het aantal studenten met een leefloon verdubbeld. Het aantal studenten dat heel het jaar door werkt, nam met 70% toe op vijf jaar. Bij studentenarbeid is er trouwens een loonkloof tussen mannen en vrouwen: er is jaarlijks een verschil van gemiddeld 262 euro.

Het bedrijf RMB speelt daarop in. Tegenover de steeds grotere onzekerheid waarin studenten leven, wordt studentes opgeroepen om hun lichaam aan rijke mannen te verkopen om zo de eindjes aan elkaar te knopen. De topman van RMB, Sigurd Vedal, rekent naar eigen zeggen op “300.000 Belgische inschrijvingen tegenover eind 2018.” België is voor het bedrijf één van de “vijf prioritaire markten waar massamarketing is opgezet.” Er worden 10 publiciteitswagens voorzien die Brussel de komende maanden zouden doorkruisen, vooral in de buurt van de universiteiten.

Seksisme wordt hiermee open en bloot gepropageerd op straat. We moeten ervoor zorgen dat het verzet tegen seksisme eveneens zichtbaar is. Er is klacht ingediend tegen de reclame. Dit kan ertoe leiden dat deze reclameboodschap niet meer verspreid zal worden, maar dit volstaat niet om de problemen op te lossen. Komende donderdag is er op initiatief van de campagne ROSA een blok tegen seksisme op de Europese betoging voor toegang tot abortus. Dit blok vertrekt van de ULB (16u) en de VUB (16u15). Sluit hierbij aan!

  • Voor een campus zonder seksisme
  • Voor degelijke jobs, geen prostitutie om studies te betalen
  • Ons lichaam is niet te koop! Neen aan de banalisering van prostitutie en seksueel geweld
  • Voor gratis en degelijk onderwijs toegankelijk voor iedereen!
  • Meer publieke middelen voor onderwijs, minstens 7% van het BBP
  • Voor een studentenloon dat de reële studiekosten dekt