8 maart. Mars tegen seksisme

Stop seksisme op het werk, op school en op straat

Op 8 maart 2017 kwamen miljoenen vrouwen en mannen op straat in meer dan 50 landen. Ze protesteerden tegen het onverbloemd seksisme en de reactionaire politiek van figuren als Donald Trump. 600 Gentenaars reageerden op de oproep van ROSA en stapten mee in de Mars tegen Seksisme. Op 8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, herdenken we de vrouwenstrijd tegen uitbuiting, onderdrukking, intimidatie en voor een gelijk loon, stemrecht en het recht op een eigen, onafhankelijk en waardig leven.

Van #MeToo naar #WijVechtenTerug 

Dankzij de moedige publieke getuigenissen tijdens de #metoo campagne valt het niet meer te ontkennen: seksisme zit nog steeds diep ingebakken in onze samenleving. Dagelijks seksisme is alomtegenwoordig en is het resultaat van structurele ongelijkheid. Gelijkheid voor de wet tussen man en vrouw heeft geen komaf gemaakt met veel structurele vormen van discriminatie, zo blijkt o.a. uit de aanhoudende loonkloof. Ook voor de LGBTQI+ gemeenschap is formele gelijkheid onvoldoende om geweld en discriminatie op basis van geaardheid en genderidentiteit tegen te gaan.

De ‘Rich meets Beautiful’ reclamecampagne toont de perverse effecten van een asociaal beleid. Een groeiende kloof tussen arm en rijk, verhoogde inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs, lagere lonen voor jongeren, duurdere huisvesting… zijn allen redenen waarom meer en meer jongeren hun seksualiteit verkopen. De oorzaak ligt bij het beleid van alle traditionele partijen dat de rijkste 0,1% dient. Wij willen niet enkel aanklagen maar roepen op tot actief verzet.

Sterke openbare diensten voor sterke vrouwenrechten

Besparingen op openbare diensten treffen vrouwen extra hard. De meerderheid van de werknemers in de sector zijn vrouwen. Diensten die niet meer door de gemeenschap worden voorzien, komen terug bij het gezin en dus vooral bij vrouwen terecht: kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg. Omdat vrouwen de meeste zorgtaken op zich nemen, komen ze ook moeilijk aan de vereiste loopbaan van 42 jaar voor het recht op een volwaardig pensioen. Daarom verzetten we ons tegen elke afbouw van openbare diensten, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Tegen alle vormen van discriminatie

Populistisch rechts misbruikt de groeiende aandacht voor vrouwenrechten om met de vinger in de richting van vluchtelingen en migranten te wijzen. Seksisme is een maatschappelijk probleem en wij aanvaarden het niet dat de strijd ertegen wordt gebruikt voor het propageren van racisme.

Seksisme is niet eigen aan één bepaalde cultuur, wordt niet uitgelokt door hoe vrouwen zich kleden en is geen gevolg van ‘de mannelijke natuur’.

Seksisme, zoals racisme, discriminatie van holebi’s, transfobie en alle vormen van discriminatie, dient diegenen die belang hebben bij een verdeel-en-heers-politiek. Door bepaalde groepen een minderwaardige positie in de samenleving toe te schrijven, worden lagere lonen en pensioenen maar ook onbetaald huishoudelijk werk gerechtvaardigd én wordt een onderdanige houding opgelegd.

Vrouwen en mannen over de hele wereld pikken dit niet langer. We willen een andere samenleving, waar de noden van de grote meerderheid voorop staan en niet de belangen van een kleine minderheid.

ROSA roept vrouwen en mannen, jong en oud, van welke afkomst ook, op om op straat te komen in Gent in een Mars tegen seksisme, racisme en alle vormen van discriminatie.

  • Gent: 19u30 Stadshal
  • Antwerpen: 19u Ossenmarkt
  • Brussel: 16u ULB Solbosch