ALS Gent: Hoe de samenleving veranderen?

170 jaar geleden brachten Karl Marx en Friedrich Engels het communistisch manifest uit als programmaverklaring van de bond der communisten. Dit korte werkje moest dienen als theoretische basis voor de activiteiten van deze bond.

Het werk werd vertaald in meer dan 80 talen en is tot op vandaag het meest bekende en op grootste schaal uitgegeven politieke werk. In een peiling door de BBC werd Marx verkozen tot de grootste filosoof aller tijden

De term communist kent tegenwoordig een veelal negatieve betekenis en wordt vaak gelinkt aan de gedegenereerde en gedeformeerde arbeidersstaten van het voormalige Oostblok, evenals aan stalinistische partijen, die deze term gebruikten ondanks het feit dat ze vaak een contrarevolutionaire rol speelden.

Het boek is natuurlijk een kind van zijn tijd en bepaalde passages
zijn verouderd maar fundamenteel blijft de economische basis voor uitbuiting, onderdrukking en oorlog dezelfde. Veel passages van het manifest hadden dan ook vandaag geschreven kunnen zijn.
De methode van het dialectische materialisme om de maatschappij te analyseren blijft echter haar geldigheid behouden.

De slotoproep:
“Proletariërs aller landen verenigt u”
is nog steeds cruciaal in de strijd voor socialisme. De rijken
verdelen om te heersen, zodat hun rijkdom nog sneller kan groeien en de ongelijkheid blijft toenemen. We moeten samen, internationaal, strijden tegen deze verdeeldheid en tegen onze gezamenlijke uitbuiting. Het communistisch manifest is en blijft een gids tot actie in die strijd voor een rechtvaardige maatschappij.

Meer info over dit manifest en hoe de analyses om te zetten in strijd voor verandering?
Kom naar de meeting 22.02 Blandijn, om 19u30 in lokaal 100.017 en discussieer mee met de Actief Linkse Studenten!