Startmeeting ALS Gent: kapitalisme = crisis, ga mee in verzet!

Ongelijkheid, oorlog, klimaatverandering, discriminatie, uitbuiting, …
Het kapitalisme in crisis, ga mee in verzet!!

Waar komt die armoede, oorlog, ecologische crisis toch vandaan? . Er is toch rijkdom genoeg? 10 jaar na de financiële crisis krijgen we te horen dat er terug economische groei is: hoera! Deze euforie werd wel vrij vlug genuanceerd toen bleek dat 82% van de jaarlijkse economische rijkdom in 2017 naar de rijkste 1% ging. Dat terwijl de 99% maar besparingen moet blijven slikken. De opkomende handelsoorlog of de val van de Lira en Peso tonen aan dat een volgende economische crisis niet lang op zich zal laten wachten.
Op ecologisch vlak presteert het kapitalisme geen haar beter. De opwarming van de planeet vormt steeds meer een echte bedreiging. Toch weigert het establishment massaal te investeren in hernieuwbare energie en duurzame alternatieven.

Enkel daar waar er winsten te maken vallen wordt er geïnvesteerd. Om hun olie- en handelsbelangen veilig te stellen, investeerden de NAVO-landen in 2017 5% meer in defensie dan voordien. En dat terwijl we de afgelopen jaren de dramatische gevolgen hebben gezien van hun oorlogsbeleid en neokoloniale uitbuiting: miljoenen vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een beter leven.
De chaos waarin het kapitalisme verkeert wordt door het politieke establishment en rechtse populisten zoals Trump, Francken of Orban weggemoffeld door met verdeel-en-heers retoriek de schuld op vluchtelingen, migranten, moslims te steken.. Dit hardere discours en de enorme tekorten bepalen de context waarin we wereldwijd een opkomst zien van extreemrechts en reactionaire ideeën, zoals afgelopen periode heel expliciet geïllustreerd werd door Schild & Vrienden.

Jongeren hebben niets te winnen bij een verdeel en heers politiek ten voordele van de allerrijksten of de haat van extreemrechts! Wereldwijd zien we dan ook een zoektocht naar alternatieven op het kapitalisme. Jongeren worden massaal geïnspireerd door die figuren die het idee van socialisme populariseren, zoals Mélenchon, Corbyn en Bernie Sanders. Met de ALS willen we meebouwen aan dit verzet door het organiseren van allerlei acties, deelname aan strijd en politieke vorming. Op die manier bouwen we mee aan een socialistisch alternatief waarin geen ruimte is voor fascisme en we de voedingsbodem ervan, de enorme ongelijkheden, wegnemen!

Op de openingsmeeting van de Actief Linkse Studenten & Scholieren willen we dieper ingaan op hoe het kapitalisme niet in crisis is, maar een permanente crisis is. De tegenstrijdige belangen van de 1% en de 99% zijn de laatste jaren enkel meer zichtbaar geworden. Dit heeft voor brede lagen jongeren de zoektocht naar een alternatief enorm versterkt. Voor ons is dat alternatief het socialisme, waar de noden van mens en natuur centraal staan. We willen hierover graag met jullie in discussie gaan, kom dus zeker af en discussieer mee. Sluit aan en bouw mee aan de Actief Linkse Studenten & Scholieren in de strijd voor een betere toekomst!

Donderdag 4 oktober om 19U30 in Aud 1, Blandijn

Facebook evenement