Bijeenkomst ROSA West-Vlaanderen: Eén jaar na #MeToo: hoe verder strijden tegen seksisme?

De #MeToo toonde de harde realiteit aan waarmee dagelijks miljoenen vrouwen wereldwijd geconfronteerd worden en bevestigde daarmee dat seksisme nog steeds alomtegenwoordig is. Tegelijkertijd gaf de #MeToo aan veel vrouwen de moed om hierover te spreken en ertegen te protesteren. Sinds het uitbreken van deze beweging blijven schandalen opduiken, zoals onlangs nog zagen met Jan Fabre of de doofpotpraktijken bij Google.

Samen met #MeToo kenden we de laatste jaren een toename van strijd voor vrouwenrechten. De Women Marches op de inauguratie van Trump, de “Ni Una Menos” beweging in Zuid-Amerika, of de 5,2 mln mensen die in staking gingen tegen seksisme en het asociaal beleid, in Spanje op 8 Maart.
Deze massale actie kan tot belangrijke overwinningen leiden, zoals afgelopen jaar in Ierland. Daar werd het recht op abortus afgedwongen. Tegelijkertijd kunnen we enkel vaststellen dat seksisme pas kan verdwijnen als de bestaande machtsverhoudingen en ongelijkheid bestreden wordt!

Maar liefst 80% van de alleenstaande moeders in België leeft onder de armoedegrens! Dit enorme risico voor alleenstaande vrouwen om in armoede te belanden beperkt alle vrouwen in de keuzes over hoe ze hun leven leiden. Veel vrouwen hebben vaak de financiële mogelijkheid niet om hun job op te zeggen of hun partner te verlaten zonder daarbij het risico te lopen om in armoede te belanden. Om seksisme me te bestrijden moet iedereen toegang hebben tot degelijke jobs, huisvesting, onderwijs, kinderopvang, etc. Deze zaken worden door het huidige besparingsbeleid net afgebouwd!

Met Campagne ROSA willen we mee bouwen aan deze bewegingen tegen seksisme, zo organiseerden we vorig jaar onder andere op 8 maart Marsen Tegen Seksisme in verschillende grote steden. Dit jaar willen we dat opnieuw doen, maar in meer steden!

Kom naar onze meeting en discussieer mee over de ervaring van #MeToo beweging en de andere bewegingen van het afgelopen jaar die zich organiseerden tegen seksisme. Discussieer met ons mee over hoe we de strijd tegen seksisme kunnen voeren! Doe mee met ons mee om een mars tegen seksisme te organiseren in West-Vlaanderen!

Facebook evenement met de praktische details