27/01. ‘Save the planet from capitalism’

De Actief Linkse Studenten verwelkomen de oproep voor een nieuwe klimaatmars op 27 januari, twee maanden na de historische klimaatmars van 100.000 op 2 december. Onze regering heeft de de ongerustheid en woede van jongeren, werkenden, vakbonden en activisten simpelweg genegeerd. Zelfs de symbolische “high ambition coalition” van Katowice hebben ze niet getekend. In de woorden van de Zweedse scholiere Greta Thunberg: ze ontnemen ons onze toekomst, terwijl we erop staan te kijken. Een nieuwe massabetoging zal tonen dat het menens is.

Die gedurfde toespraak van de Zweedse scholiere Greta Thunberg op de COP24 doet de ronde op Facebook. Ze klaagt politici aan omdat zij klimaatverandering “aanpakken” met dezelfde recepten die klimaatverandering in de eerste plaats veroorzaken. Onze planeet, zegt ze, wordt “opgeofferd zodat een heel kleine groep mensen enorme winsten kunnen maken.” Ze komt tot de conclusie dat “als oplossingen in het systeem niet mogelijk zijn, we misschien het systeem zelf moeten veranderen.”

België is dus geen uitzondering. Wereldwijd gaat winst voor op onze planeet en onze toekomst. Neoliberale politici vertegenwoordigen de belangen van de aandeelhouders van de oliemaatschappijen, de energiesector en multinationals.

Collectieve oplossingen, die op grote schaal uitstoot kunnen verminderen, zijn voor die politici ondenkbaar omdat het een aanval op het kapitalisme zou betekenen. Net zoals “Rise for Climate”, de organisatoren van de mars, pleiten we voor gratis openbaar vervoer als alternatief op de auto. Wij eisen ook publiek gefinancierd onderzoek naar alternatieven in plaats van de logica van private patenten, massale publieke investering in groene alternatieven en groene jobs …

Er is geld en rijkdom genoeg voor zulke maatregelen. “Rise for Climate” eist terecht het terughalen van het geparkeerde geld in de fiscale paradijzen om maatregelen te financieren.

In het kapitalisme wordt rijkdom echter enkel ingezet voor de winsten van de kapitalisten. Daarom mag ook de oproep van echte systeemverandering niet vaag blijven. Het kapitalisme moet vervangen worden door ecologische planning en democratisch beheer van de natuurlijke rijkdommen en de belangrijkste economische sectoren. Een genationaliseerde energiesector onder democratisch beheer zou het mogelijk maken dat onderzoek en productie gebeurt in het belang van de meerderheid en de planeet.

Zo’n maatschappijverandering zal er niet vanzelf komen en we kunnen zeker niet rekenen op neoliberale politici. Zij zullen onder druk van de beweging hoogstens een aantal welgekomen, maar oppervlakkige maatregelen nemen. Echte verandering komt van georganiseerde strijd van de werkende bevolking, de enige sociale kracht die de bedrijven onder democratische controle van de werkenden kan plaatsen. Daarom pleiten de Actief Linkse Studenten ook voor een actieve rol van de arbeidersbeweging en de vakbonden in de klimaatbeweging.