Volgend weekend: nationale betoging tegen racisme. Voor een strijdbaar antifascisme!

Een extreemrechtse aanslag in Nieuw-Zeeland kostte een 50-tal mensen het leven. De dader was geïnspireerd door de Noorse terrorist Anders Breivik en was actief op allerhande extreemrechtse websites en discussiefora. Van ‘edgy memes’ tot bloedige moorden, bleek slechts een kleine stap.

Ook bij ons was er vorig jaar veel aandacht voor extreemrechtse chatgroepen op het internet. Die waren georganiseerd in onder meer de groep Schild & Vrienden, die zich niet beperkte tot het internet maar ook tot activiteiten en gewelddaden overging. De jongeren die daarbij betrokken waren, staan straks op kieslijsten van Vlaams Belang (zoals Dries Van Langenhove) of zijn nog steeds actief bij N-VA. De racistische of openlijk fascistische memes werden afgedaan als onschuldige ‘humor’.

Extreemrechts probeert zich sterker te organiseren. Eind vorig jaar was er de mars tegen Marrakech met ruim 5.500 aanwezigen. Het Vlaams Belang richt zich specifiek op jongeren, zowel scholieren als studenten. Een reeks avonden onder de noemer ‘Schild en Pint’ trok telkens een groot aantal jongeren aan. Leerkrachten gaven in diverse media aan dat ze regelmatig op extreemrechtse sympathieën onder hun leerlingen botsen. Internetgroepen versterken deze radicalisering.

Het Vlaams Belang wil hierop meesurfen om zo het uitgedunde partijkader terug op te bouwen. Daarom werd niet getwijfeld om Dries Van Langenhove in te lijven en een parlementair zitje aan te bieden. Midden maart nodigde Filip Dewinter de Britse straatvechter Tommy Robinson uit om zijn eigen kiescampagne op gang te trekken.

Strijd tegen racisme en extreemrechts blijft meer dan nodig. Als extreemrechts zich ook buiten het internet kan organiseren, aarzelt het niet om tot geweld of intimidatie over te gaan. Daarom organiseren wij wanneer mogelijk steeds een tegenbetoging als de extreemrechtse studenten van NSV in een studentenstad betogen. Dit jaar hadden we een betoging in Leuven verwacht. Mogelijk concentreren de broodheren van het Vlaams Belang zich liever op de eigen jongerenwerking die sterker onder controle van de partij staat en effectief jongeren aantrekt. Alleszins: een NSV-betoging werd dit jaar niet aangekondigd. Zoveel te beter: als extreemrechts zich niet in staat acht om te betogen, is dat voor antifascisten een stap vooruit.

Waakzaamheid blijft natuurlijk nodig: de mars tegen Marrakech in december toonde het gevaar. Bovendien zal het VB in vergelijking met de verkiezingen van 2014 vooruit gaan: toen stond de partij op een historisch dieptepunt. We kunnen daar best op antwoorden door ons te organiseren. De nationale betoging tegen racisme van 24 maart is daar een uitstekende gelegenheid voor. Laten we dit aangrijpen om een strijdbaar antifascistisch blok te vormen waarmee we ons niet alleen tegen racisme richten, maar ook tegen de voedingsbodem voor extreemrechtse ideeën en organisaties.

Een systeem dat leidt tot steeds meer tekorten heeft verdeeldheid nodig. Racisme, seksisme en homofobie zitten in het kapitalisme ingebakken. Om er een einde aan te maken, moeten we ons tegen het systeem richten. In onze strijd voor een andere samenleving is alles wat ons verdeelt een obstakel. Racisme verzwakt onze strijd voor hogere lonen en meer openbare diensten. Het is dan ook in het belang van de hele arbeidersbeweging dat we actief ingaan tegen deze verdeeldheid.

>> Stap mee op met Blokbuster en ALS op de nationale betoging van 24 maart