Actie komende zondag: Mijn lichaam, mijn keuze!

We roepen op om deel te nemen aan de actie op zondag 11 oktober om 15u op het Europaplein, voor het Centraal-Station. ABORTUS : MY BODY, MY CHOICE !

Hoewel de meerderheid van de volksvertegenwoordigers voorstander waren, zullen ze abortus niet uit het strafwetboek stemmen. De CD&V (die inmiddels deel uitmaakt van de Vivaldi-coalitie), de CDH, de N-VA en het Vlaams Belang hebben gedurende de hele zomer tijd gerokken door tot drie keer toe het wetsvoorstel – dat tot de volledige decriminalisatie van abortus zou leiden – terug te sturen naar de Raad van State. Wat dus een vrouwenrecht zou moeten zijn werd een pasmunt bij de regeringsonderhandelingen. De partijen die deel uitmaken van de Vivaldi-coalitie accepteerden de veto van CD&V over dit thema: Geen volledige decriminalisering van abortus, noch door het abortustermijn te verlengen naar 18 weken of de verplichte bedenktijd in te korten.

Campagne ROSA verdedigt een pro-keuze benadering. We eisen een echte keuze: haal abortus volledig uit het strafwetboek in België en elders doorheen de wereld, maar bied ook contraceptiemiddelen en seksuele opvoeding aan die beiden gratis, toegankelijk en kwaliteitsvol zijn. Alsook het recht om te kiezen voor kinderen zonder in armoede te vallen! Het resultaat van de parlementaire discussies in de afgelopen maanden tonen nog eens te meer aan dat zonder reële druk in de straten, gewonnen vrouwenrechten steeds in gevaar zijn en in handen blijven van cynische politieke spelletjes.

Campagne ROSA streeft eveneens naar een radicale maatschappijverandering. Want er zal nooit echte gelijkheid zijn binnen het kapitalistische systeem dat zich berust op allerlei ongelijkheden.

Campagne ROSA roept eveneens op om zich te organiseren en zich te mobiliseren. Daarom roepen wij op om deel te nemen aan de actie op zondag 11 oktober om 15u op het Europaplein, voor het Centraal-Station << ABORTUS : MY BODY , MY CHOICE ! >>.

Facebook event