Actie tegen Vals Belang, tegen haat en asociaal beleid

Op zondag 24 september houdt het Vlaams Belang een sociaal-economisch congres in Affligem. Er is een oproep voor een protestactie in het nabije Aalst, aan het standbeeld van Daens, gevolgd door een bijeenkomst in het Volkshuis. Drie Oost-Vlaamse syndicalisten lanceerden een oproep voor deze protestactie tegen het Vals Belang, tegen haat en tegen het asociaal beleid.

Facebook evenement

Het gaat niet goed met onze samenleving. We strompelen van de ene crisis in de andere. Het aantal mensen dat uit de boot valt, neemt toe. Het politieke establishment blijft hardnekkig een systeem in stand houden waarbij de rijkdom meer en meer geconcentreerd wordt in een heel beperkt aantal handen. Terwijl de sociale noden hoog zijn, worden de rijken alsmaar rijker. Het Vals Belang wijst nooit naar de verantwoordelijkheid van het grote geld, aandeelhouders of werkgevers. Het zaait haat en verdeeldheid onder de werkende klasse.

Het Vlaams Belang probeert zich op te werpen als een vriend van wie uit de boot valt of er dreigt uit te vallen. Op 24 september houden ze hun sociaal-economisch congres in Affligem. Achter het masker van de zogezegd volkse partij schuilt een partij die de rijken en kapitalistische profiteurs uit de wind wil zetten. Nooit legt ze de verantwoordelijkheid voor de crisis bij de rijke miljonairs. Ze schopt naar beneden in plaats van de elite aan te pakken. En dat is bewust. Ze beweert dat de crisis in onze samenleving veroorzaakt wordt door de mensen die zelf ook slachtoffer zijn van dit systeem, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen. Het Vals Belang zet verschillende groepen slachtoffers van het asociaal systeem tegen elkaar op. Haar rol om te verdelen dient de elite die zo beter kan heersen.

Op een vorig sociaal-economisch congres probeerde de partij zich ook al een sociaal imago aan te meten. Maar dat programma en de belangrijkste stemrondes in de parlementen de voorbije jaren liegen niet.

Het Vals Belang:

 • stemt telkens opnieuw tegen het invoeren van een Europees minimumloon wat de zwaksten beter zou beschermen en looncompetitie (sociale dumping) kan tegen gaan.
 • beweert voor een minimumpensioen van 1500 euro te zijn, weliswaar enkel voor wie 40 gewerkte jaren kan voorleggen, dus niet voor de overgrote meerderheid van de vrouwen.
 • pleit voor een afschaffing van ons indexsysteem (centen ipv procenten). 
 • stemde voor meer flexijobs, meer overuren, minder ploegenpremies en voor het beperken van werkloosheidsuitkeringen in de tijd.
 • wil de vakbonden aan de leiband om zo de patroons meer vrij spel te geven.

Op haar congres in Affligem wil het Vals Belang de kiezers een rad voor de ogen draaien. Ze wil zich opwerpen als de politieke vriend van de werkende klasse. Ze teert daarbij op het terechte ongenoegen dat er leeft bij de werkende bevolking over de asociale politiek van de klassieke partijen. Maar het zijn leugens.

Die misleiding willen wij beantwoorden. Wij komen op zondag 24 september om 15u op straat in Aalst aan het standbeeld van priester Daens op het Werfplein.

Wij stappen op voor een consequent sociaal alternatief op het asociale beleid. Verdeel de rijkdom, niet het land.

 • Wij eisen hogere minimumlonen en pensioenen voor iedereen.
 • Wij eisen meer middelen voor onze openbare diensten.
 • Wij eisen minder werkdruk, meer middelen en personeel voor zorg en onderwijs.
 • Wij willen massale publieke investeringen in betaalbaar wonen, openbaar vervoer en klimaatvriendelijke energieproductie in publieke handen.
 • Wij willen arbeidsduurverkorting, gratis onderwijs en meer betaald verlof, meer rust en ontspanning voor jong en oud.
 • Stop racisme, seksisme en LGBT+fobie. Wij willen een samenleving gebaseerd op solidariteit, deze kan slechts bestaan wanneer de rijkdom en welvaart ten dienste staat van de meerderheid van de bevolking.

Stop extreemrechts!

Artikel uit maandblad De Linkse Socialist

Niet nog meer geweld en conservatisme…

Extreemrechts dreigt wereldwijd. Niet door sociale media of een verrechtsing van de samenleving, maar door de multicrisis van het systeem. Wereldwijd wordt gezocht naar een alternatief. Velen proberen het tij te keren met klimaatprotest, bewegingen tegen onderdrukking of een stem voor partijen zoals de PVDA. Maar doordat strijd, socialisme en revolutionaire verandering niet gepopulariseerd of georganiseerd worden, ontstaat er meer ruimte voor misleiding door extreemrechts. Dat staat voor een meer conservatief en gewelddadig kapitalisme. De extreemrechtse dreiging moet gestopt worden!

De presidentskandidaat die de beste score haalde in de voorverkiezingen in Argentinië, Javier Milei, wil overheidsfinanciering van wetenschappelijk onderzoek stopzetten. Wereldwijd nemen geweld en discriminatie toe. In Zweden, Nederland en Denemarken werden Korans verbrand door extreemrechtse islamofoben. Zowel in Azië als Europa staat geweld tegenover LGBTQIA+ personen op het hoogste punt in tien jaar.

Toch mogen we de moed niet verliezen. De bewegingen van Black Lives Matter, #MeToo en Pride zijn grote uitdagingen voor extreemrechts. Ze illustreren de solidariteit van de werkende klasse. In Canada protesteerde de vakbond IATSE tegen een extreemrechts protest tegenover een drag zomerkamp.

In Ierland organiseerden bibliotheekmedewerkers zich tegen extreemrechtse protestacties rond de beschikbaarheid van boeken over gender in de bibliotheek. De beste manier om extreemrechts te bestrijden, is deze bewegingen uitbouwen. De spontane solidariteit van de werkende klasse in de verf zetten en het vertrouwen dat dit geeft gebruiken om een samenleving gebaseerd op eenheid van de werkende klasse te populariseren.

Meloni, Orban, Erdogan en Poetin tonen hoe een systeem in crisis de politieke leiding krijgt die haar instabiliteit en gruwelijkheid uitdrukt. De tijd dat verkiezingen een stabiel oord voor traditionele partijen waren, is voorbij. Uit de laatste vertrouwensbarometer van Statistiek Vlaanderen bleek dat slechts 4% nog vertrouwen heeft in partijen. Dat verbaast niet. Sophie Straat zingt waar het op staat: “100 jaar kiesrecht, maar jij bepaalt nog steeds voor mij.” De traditionele partijen proberen de indruk te wekken dat alles goed gaat. De Belgen zouden de rijksten ter wereld zijn, maar tegelijk zijn de armoedecijfers schrijnend en dat ontgaat niemand. Een echt einde voor extreemrechts moet buiten dit systeem gezocht worden.

Toch wordt de extreemrechtse dreiging gebruikt om het vertrouwen in de instellingen op te krikken. Journalisten stelden zich de vraag “wat de centrumpartijen in ons land kunnen leren van het onderuitgaan van Vox en de opvallend goede scores van socialisten en conservatieven.” Ze stellen de traditionele partijen voor als enige alternatief voor extreemrechts, maar het gevaar in Spanje is niet geweken. Het is belangrijk dat na de regionale verkiezingen velen bewust waren van de extreemrechtse dreiging, maar met het besparingsbeleid van de traditionele partijen zal bij de volgende verkiezingen de misleiding om het ongenoegen te laten blijken met een stem voor extreemrechts moeilijk te weerstaan zijn.

Na het proces rond Sanda Dia en de vrijspraak van seksistische haatspreker Jeff Hoeyberghs zijn er nog weinig argumenten om justitie te zien als een bondgenoot in de strijd tegen extreemrechts. Maar wat de uitkomst van het proces rond Schild & Vrienden ook mag zijn, Dries Van Langenhove zal niet gestopt worden door een rechter. De strijd tegen extreemrechts zal niet voor ons gevoerd worden. Het zijn jongeren, onderdrukte groepen, armen en de werkende klasse zelf die moeten bouwen aan een beweging. We moeten zelf de thema’s van de verkiezingen bepalen. Via protest kunnen we openlijk de vraag stellen waarom, als we dan toch de rijksten ter wereld zijn, er nog mensen zonder huis of kinderen met een lege brooddoos zijn. Waar zit de echte rijkdom en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die gebruikt wordt in het belang van de meerderheid van de bevolking? De extreemrechtse leugens moeten doorprikt worden. Verandering die we via protest afdwingen, zal het langst bijblijven en meest leren over wat een echt alternatief is. Organiseer je samen met ons als antikapitalistische socialist!