Samen op straat op de Internationale Vrouwendag

8 maart is de internationale vrouwendag, een dag van strijd tegen alle vormen van onderdrukking. Het is ook een dag van verzet tegen het kapitalisme dat een systeem van uitbuiting en onderdrukking is. Er zijn dit jaar opnieuw betogingen in verschillende steden. Campagne ROSA roept op om daaraan mee te doen.

#MeToo is niet te stoppen

De klachten tegen Depardieu, de 1478 getuigenissen bij de Nederlandse Publieke Omroep en recente cijfers over misbruik op hogescholen tonen hoe seksisme en machtsmisbruik vaker voorkomen in onzekere werkomgevingen. Dit wordt versterkt door de opkomst van rechtse stemmen die de geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel trekken. Het is tijd om actie te ondernemen voor verandering! Wij gaan op 8 maart de straat op, net zoals de 2 miljoen mensen die recent in Italië demonstreerden tegen gendergerelateerd geweld.

Seksisme kan niet bestreden worden zonder te strijden tegen racisme

Extreemrechts wint aan vertrouwen. Alles wat niet past in het traditionele gezin ligt onder vuur: een toename van LGBTQIA+foob geweld, meer controle over vrouwen en hun lichaam, de afbraak van sociale zekerheid. Meer dan een derde van de Fransen vindt dat vrouwen thuis voor de kinderen moeten zorgen, dat is 7% meer dan vorig jaar. En aangezien extreemrechts – gevolgd door de gevestigde partijen – niet vreemd is van leugens, geven ze migranten de schuld van seksisme.

Er is geld voor bommen, maar niet voor huisvesting, voedsel en gezondheidszorg?!?

Verkrachting wordt ingezet als oorlogswapen. Mensen die terugkeren van het front plegen vaker huiselijk geweld. In Gaza worden elk uur twee moeders gedood. Elke dag bevallen 180 vrouwen zonder water of pijnstillers, zonder elektriciteit voor couveuses of medisch materiaal.

De Belgische regering is ook schuldig. Ze weigert een embargo in te stellen op wapentransporten en de vluchtelingenstatus toe te kennen aan mensen die gruweldaden ontvluchten, zoals Afghanen en Palestijnen. De bevrijding van vrouwen kan alleen bereikt worden als alle onderdrukte groepen bevrijd worden.

Financiële onafhankelijkheid = een feministische strijd

Het beleid van de regering is asociaal en treft de meest kwetsbare groepen het hardst: aanval op onze koopkracht en het tijdskrediet, vermindering van de hospitalisatieduur voor bevallingen, vermindering van de pensioenen voor deeltijdse werknemers (waarvan 80% vrouwen zijn). De vakbonden ABVV en ACV roepen op tot een actiedag op 8 maart. Wij halen inspiratie uit de feministische stakingen in IJsland en Zwitserland, om deze strijd te voeren. We moeten een minimumloon van €17 bruto per uur (€ 2856 per maand) eisen; een collectieve vermindering van de werkuren, zonder loonverlies, met een vermindering van de werkdruk en bijkomende aanwervingen. Om dit te bereiken strijden we voor massale investeringen in openbare diensten, onderwijs, crèches, gezondheidszorg, sociale diensten en persoonlijke bijstand, enz.

Samen op straat op 8 maart

Ga mee op straat in solidariteit met vrouwen en LGBTQIA+ personen in Gaza en elders. We vechten voor een einde aan de bezetting, gendergerelateerd geweld en alle vormen van onderdrukking! Voor een samenleving waarin iedereen veilig kan opgroeien en levenskeuzes kan maken die hem, haar of hun in staat stellen zich te ontplooien.

  • Antwerpen: 17u30 Sint Andriesplaats.
  • Gent: 18u Vrijdagmarkt
  • Leuven: 18u Benedenplein.
  • Brussel: 17u30 Centraal station.
  • Luik: Cycloparade om 14u30 Place des Arts