No pride for some, without liberation for all of us

“No pride for some, without liberation for all of us”. De slogan komt van Marsha P. Johnson, een zwarte trans activiste en een centrale figuur in de Stonewall protesten in juni 1969. De strijd voor LGBTQIA+rechten werd toen verbonden met de burgerrechtenbeweging en de antikoloniale strijd. Dat is vandaag bijzonder actueel. Campagne ROSA roept rond deze slogan op voor een strijdbaar blok op de Brusselse Pride op 18 mei en voor Pride is a Protest in Gent op zondag 30 juni.

We stellen solidariteit met de strijd voor de vrijheid van de Palestijnse bevolking centraal. Het extreemrechtse regime in Israël, onder leiding van Netanyahu, maakt gebruik van queer-rechten om de genocide op Palestijnen te rechtvaardigen (pinkwashing). In Israël zelf is het homohuwelijk niet legaal en is er geen publieke steun voor genderaffirmerende chirurgie. Onder de invloed van conservatieve religieuze groepen worden queer-rechten verder onder druk gezet. De strijd van LGBTQIA+ personen is verbonden met de strijd van andere minderheden en moet de bevrijding van iedereen nastreven.

Our rights are under attack, stand up, fight back!

Waar extreemrechts en conservatieve partijen aan de macht komen, staan vrouwen- en LGBTQIA+rechten onder druk. In de VS verliezen queer jongeren toegang tot sport, tot boeken en tot leerkrachten die hen zouden kunnen ondersteunen. De haatretoriek maakt de wereld een meer onveilige plaats. De dood van Nex Benedict toonde dit helaas. Deze haat is ook in België aanwezig: vorig jaar werd een drag queen story hour in Brugge geïntimideerd door Schild & Vrienden. 

Rechts wil de vooruitgang van de afgelopen jaren, zoals de grotere zichtbaarheid van LGBTQIA+ personen, terugdraaien. Dit klimaat normaliseert geweld: één op de drie LGBTQIA+ personen werd recent slachtoffer van fysiek geweld.

Symbolische daden zijn duidelijk onvoldoende! 

Jarenlange besparingen hebben voor lange wachtlijsten gezorgd bij vele vormen van hulpverlening. Het tekort aan sociale woningen zorgt ervoor dat verhuurders vrij spel krijgen om te discrimineren. Daarnaast is de strijd voor financiële onafhankelijkheid essentieel. Wie in armoede leeft of dakloos is en geen toegang heeft tot medische zorg, loopt meer kans op geweld en discriminatie. 

De wachtlijsten in de trans- en jeugdzorg hebben catastrofale gevolgen. Massale investeringen in sociale huisvesting, onderwijs, preventie, trans- en mentale zorg zijn nu nodig en redden levens! Een beweging die hiervoor opkomt, kan de leugen van het sociale imago van rechtse partijen doorprikken.  

Queer liberation, not rainbow capitalism! 

Elke overwinning onder het kapitalisme is tijdelijk en kan worden teruggedraaid. LGBTQIA+fobie zit diepgeworteld in de patriarchale gezinsstructuur van het kapitalisme. Hierin wordt de vrouw vaak belast met onbetaalde zorgtaken en huishoudelijk werk. Binaire genderrollen, waarin mannen onder meer geassocieerd worden met dominantie en vrouwen met een zorgende rol, houden het kapitalisme in stand. LGBTQIA+ personen dagen die rollenpatronen uit, vooral wanneer men niet conformeert aan de norm of het nucleaire gezin. 

Zolang de wortels van LGBTQIA+ fobie en alle andere vormen van discriminatie niet aangepakt worden, zullen we deze strijd moeten blijven voeren. Daarom linken wij de strijd tegen LGBTQIA+ fobie met die voor een socialistisch alternatief. Een maatschappij waar de enorme rijkdommen en het maatschappelijk potentieel ten dienste staan van de noden en niet van de winsten. 

Zoals Leslie Feinberg opmerkte: “Niemand van ons zal vrij zijn totdat we een economisch systeem bouwen dat zich baseert op de noden van elke mens. Als trans personen zullen we geen echte vrijheid krijgen tot we een samenleving winnen waarin geen enkele klasse baat heeft bij het aanwakkeren van haat en vooroordelen, waar wetten die sekse, gender en menselijke liefde beperken ondenkbaar zullen zijn.”

Pride heeft een geschiedenis van strijd, die geleid heeft tot de wettelijke vooruitgang. Organiseer je met ons voor reële vrijheid en gelijkheid!

Wij eisen:

 • Investeringen in sensibilisering en vorming, voor o.a. degelijke lessen seksuele opvoeding op school en opleiding van zorgverleners.
 • Gender inclusieve infrastructuur op elke school, zorginstelling en werkplek!
 • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijke of psychologische zorg nodig heeft die ontvangt zonder op een wachtlijst te staan. 
 • Een transitie mag niet leiden tot armoede, alle transgenderzorg moet terugbetaald worden, ook hulpmiddelen!
 • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit, huidskleur en uiterlijk.
 • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen ook mensen op de vlucht een veilig onderdak te garanderen.
 • Breng de banken, de energie- en farmasector in publieke handen. Daarmee financieren we de nodige investeringen!
 • Voor een samenleving ontdaan van elke vorm van uitbuiting, onderdrukking en discriminatie, voor een echt vrije samenleving ten dienste van de meerderheid, niet de winsten van een kleine minderheid!

DOE MEE

 • Strijdbaar blok ‘Pride is a Protest’ tijdens de Brussels Pride op 18 mei.
 • ‘Pride is a Protest’, drie weken na zwarte zondag ‘Pink Sunday’ in Gent op zondag 30 juni. Facebook evenement
 • Strijdbaar blok ‘Pride is a Protest’ tijdens de Antwerp Pride op 10 augustus.

Wil je dit mee organiseren? Contacteer ons!