ALS-pamflet: stop het plan Vandenbroucke!

PLAN VANDENBROUCKE
= COMMERCIALISERING, ELITARISERING, CONCURRENTIE…

Tussen 2008 en 2012 wil Vandenbroucke het Nederlandstalig onderwijs inpassen in een Europese onderwijsmarkt zoals voorzien in de Bologna-akkoorden en de GATS (afspraken over Bologna-akkoorden en de GATS (afspraken over de privatisering van openbare diensten binnen de WHO). Het doel is een onderwijs op twee snelheden naar Angelsaksisch model. De maat zal er gesteld worden door het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt.

 

Ook wordt een financiële concurrentiestrijd tussen de instellingen ontketend. De meerderheid van de studenten zullen hierdoor uitgesloten worden van degelijk onderwijs en honderden banen zijn bedreigd! We moeten ons organiseren en actie voeren om dit plan te stoppen!

 

NAAR NIEUWE SUCCESVOLLE BETOGINGEN IN ANTWERPEN EN GENT!

De grote betoging in Brussel is er gekomen op het vastberaden ininiatief van ACOD-VUB en de rol van de Actief Linkse Studenten onder studenten en in de studentenraad van de VUB. De omvang van de besparingen vereist dat we op gepaste wijze reageren! Door het Brussels initiatief hebben we druk kunnen zetten om ook acties te organiseren in andere regio’s, waardoor er nu acties zijn gepland in Anwerpen en Gent. Het is cruciaal dat gemobiliseerd wordt in Antwerpen en Gent. Het is cruciaal dat gemobiliseerd wordt en informatie wordt verspreid onder studenten en personeel en dat in Antwerpen net als in Gent een echte betoging wordt georganiseerd en niet slechts een kleine “ludieke actie”. ALS neemt daarin alvast het voortouw. Sluit aan bij ALS.

 

VECHTEN VOOR ONZE TOEKOMST!

Als het regent in Parijs druppelt het in Brussel…

Overal in Europa zien we dat rechten van jongeren worden aangevallen. Op dit moment zijn 45 van de 80 Franse universiteiten in staking tegen een nieuwe aanval op de arbeidsrechten van jonge werknemers in het zgn. Contrat Première Embauche. Dankzij CPE zal een jongeren gedurende 2 jaar zonder enige reden kunnen ontslagen worden! De schaal van de protesten anderzijds, doet aan mei ’68 denken…

Ook in België zien we dat het neoliberalisme jongeren hard raakt. Zo is Vandenbroucke al bekend van zijn “jacht op werklozen”: hij heeft de RVA omgevormd tot een instrument om (jonge) werklozen te dwingen slechte onderbetaalde jobs aan te nemen. Overal zijn de doelstellingen dezelfde: het verdedigen van de winsten van de grote bedrijven ten koste van gewone mensen.

We moeten dit beleid stoppen. ALS stelt de noodzaak van een nieuwe massale partij – links van SP.A en AGALEV – die de belangen van arbeiders en jongeren kan verdedigen.

 

VOLGENDE ACTIES:

29 maart Antwerpen

27 april Gent

 

PLAN VANDENBROUCKE
= ELITE-ONDERWIJS: IN 3 VOORBEELDEN

1 MASTER-NA-MASTER TOT 25.000 EURO! MASTER-NA-MASTER TOT 25.000 EURO!
In het voorstel worden ManaMa’s niet meer door de overheid gefi nancierd. Deze bijkomende opleidingen zijn echter geen luxe, maar voor veel richtingen een noodzakelijk vervolg om met een diploma af te studeren waarmee je kans maakt op de arbeidsmarkt! Universiteiten en hogescholen mogen ons hiervoor tot 25.000 euro aanrekenen! (In Leuven betaalt men nu al tot 9.000 euro).

2 BACHELOR NA BACHELOR NOG MAAR VOOR 50% GEFINANCIERD BACHELOR NA BACHELOR NOG MAAR VOOR 50% GEFINANCIERD
Ook een bijkomende Bachelor wordt in het voorstel slechts voor 50% gefi nancierd. In de penibele situatie waarin de onderwijsinstellingen zich nu bevinden, zullen ze niet geneigd zijn de andere helft zelf te betalen, maar zullen wij het zijn die het geld op tafel moeten leggen. De arbeidsmarkt van vandaag vraagt steeds vaker om ‘bijscholing’ (remember ‘levenslang leren’). Omscholing en bijscholing zal dus door het nieuwe plan voor velen niet betaalbaar zijn of een serieuze kost! Je kansen op de arbeidsmarkt hangen dus af van je spaarpot!

3 VAN INPUT NAAR OUTPUT: VAN ‘DEMOCRATISCH’ NAAR ELITAIR… VAN INPUT NAAR OUTPUT: VAN ‘DEMOCRATISCH’ NAAR ELITAIR…
Het budget wordt niet meer berekend volgens het aantal ingeschreven studenten, maar volgens een aantal output-criteria (aantal doctoraten, geslaagde studenten,…). Daardoor wordt een bisjaar niet meer gefinancierd door de overheid. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn: universiteiten/hogescholen zijn bissers liever kwijt dan rijk, wat in de VS leidt tot perverse toestanden als het scannen van de sociale achtergrond vooraleer studenten toe te laten. Want het zijn immers vaak studenten die studeren met werken moeten combineren die dubbelen…

 

MEER MIDDELEN VOOR ONDERWIJS:
7% VAN HET BRP OM TE BEGINNEN!

Onderwijs wordt systematisch ondergefinancierd. In 1980 besteedde de overheid nog 7% van het BNP aan onderwijs, vandaag nog amper 5.6%. Om kwaliteitsvol en democratisch onderwijs voor iedereen aan te bieden moet het onderwijs budget omhoog. De Actief Linkse Studenten eisen:
> STOP PLAN VANDENBROUCKE
> STOP HET NEOLIBERAAL BELEID
> ONDERWIJS NAAR 7% VAN HET BRP UIT OVERHEIDSMIDDELEN EN NIET UIT PRIVÉKAPITAAL
> GRATIS, KWALITEITSVOL EN DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR IEDEREEN!