Tekort aan middelen in het hoger (kunst)onderwijs

Het volgend vierjarenplan voor de financiering van hoger onderwijs dat momenteel voorligt voor het Vlaams Parlement, houdt in dat de middelen voor onderwijs nog zullen dalen, waardoor de concurrentie tussen verschillende onderwijsinstellingen nog meer zal toenemen. Dit gaat hand in hand met een kwaliteitsvermindering van het onderwijs.

 

 

> PDF-versie

De financiële voorzieningen voor hogescholen en universiteiten voldoen steeds minder aan de noden en daar zal met het plan dat nu voorligt geen verbetering in komen. De tekorten aan middelen leiden tot crisissituaties in verschillende segmenten van het hoger onderwijs. De hoofdreden hiervan is al sedert 1994 de beperkte toename van de middelen ten opzichte van de reële kosten.

Het gebrek aan middelen maakt dat klassen groter worden, er te weinig leerkrachten zijn, de slechte staat van de gebouwen schrijnend wordt. Een ander gevolg is ook het gebrek aan het nodige materiaal, een gevolg dat zeker voor de kunstscholen een uitermate negatieve uitwerking zal hebben: gebrek aan computers, dure apparatuur, en het zelf aanschaffen van te kostelijk materiaal.

Hierdoor zijn scholen verplicht middelen te zoeken in de privé-sector. Bedrijven zullen instaan voor het financieren van de gebouwen en materiaal maar kunnen daarmee een dominantere functie uitoefenen in het beleid van de instellingen. De bedrijven zullen niet zomaar middelen ter beschikking stellen, zonder hun eisen hieraan te koppelen. Daar zij enkel geïnteresseerd zijn in richtingen met een ‘marktwaarde’, zullen andere richtingen als menswetenschappen, kunst, filosofie,… ondergefinancierd raken.

Het tekort aan middelen zal niet enkel bij de bedrijven gehaald worden, maar ook bij de studenten door middel van verhoging van inschrijvingsgelden of speciale collegegelden. De wet der sterkste zal spelen, en ervoor zorgen dat enkele scholen zich omvormen tot elitescholen naar Amerikaans model (voor studenten die hoge inschrijvingsgelden kunnen betalen), en dat het merendeel van de scholen zal kampen met de penibele omstandigheden waarin ze terecht zullen komen.

De Actief Linkse Studenten steunen de actie van de vakbonden op 28 september rond de financiering van het hoger kunstonderwijs. Wij ijveren voor solidariteit tussen de studenten van verschillende richtingen en instellingen maar ook tussen de studenten en het personeel in de scholen. Enkel een gezamenlijke strijd kan de weg zijn naar een oplossing.

Wij eisen een onmiddellijke herfinanciering van het onderwijs bestaande uit publieke middelen, dus niet uit de zak van studenten of door sponsoring van bedrijven. De middelen voor het hoger onderwijs moeten terug naar 7% van het BBP. Wij zeggen neen aan het plan Vandenbroucke en zijn neo-liberale onderwijspolitiek en eisen kwalitatief, betaalbaar en publiek onderwijs voor iedereen.