Geen uitverkoop van het hoger onderwijs! Betoging op 6 december

Bij de start van het nieuwe academiejaar voerde het kunstonderwijs actie tegen het financieringsmodel van de Vlaamse Regering. Nu wordt op 6 december een betoging tegen de financieringsplannen van het hoger onderwijs georganiseerd. Wij steunen deze betoging voor een democratischer, beter gesubsidieerd onderwijs dat meer kansen voorziet aan iedereen om degelijke studies te volgen.

Het breder kader is de omvorming van het hoger onderwijs tot een model dat kan concurreren met het Amerikaanse onderwijssysteem. Dat is de reden waarom het nieuwe financieringsmodel, ingevoerd door Vandenbroucke, niet subsidieert per ingeschreven student, maar wel per afgestudeerde. Zo wordt de concurrentie tussen de onderwijstinstellingen aangewakkerd. In het kader van dit concurrentiemechanisme werd er overgegaan op het bachelor-master systeem want als alle instellingen in Europa en Amerika hetzelfde model gebruiken, kunnen ze immers makkelijker in concurrentie treden.

Tegelijkertijd daalt de overheidsfinanciering voor het onderwijs. Van 7% van het BNP in 1980 tot ongeveer 5% vandaag. De onderwijsinstellingen worden steeds meer afhankelijk van privésubsidies: enerzijds via bedrijfsponsering, anderzijds via verhogingen van de inschrijvingsgelden. In verschillende ons omringende landen betaal je minstens 1000 euro om je in te schrijven, in Engeland is dit zelfs meer dan 4000 euro.

Door van onderwijs een product te maken dat dient gekocht te worden, voert men een extreme ongelijkheid in. Wie rijke ouders heeft, kan zich in zo’n systeem dure studies permitteren. Wie armere ouders heeft, mag gaan werken of een lening aangaan bij de bank om zijn studies te kunnen betalen. Door van onderwijs een koopwaar te maken, kunnen bedrijven – o.a. banken – veel geld verdienen aan uw studies.

 

6 december: 13u30 Brussel Noord. Betoging