VUB: campagne om linkse studentenvertegenwoordiger verkozen te krijgen

Aan de VUB voeren de Actief Linkse Studenten campagne om Antoine Struelens verkozen te krijgen als studentenvertegenwoordiger. De campagne van de ALS is gericht tegen een verhoging van de inschrijvingsgelden en voor de uitbouw van goedkope en kwaliteitsvolle dienstverlening (zoals de resto’s en koten). We publiceren het pamflet dat wordt gebruikt aan de VUB.

 

GEEN VERHOGING VAN DE INSCHRIJVINGSGELDEN !

In 1980 besteedde de overheid nog 7% van het BBP aan onderwijs. Sinsdien is dat gedaald tot ongeveer 4,9 % van het BBP. In alle publieke sectoren (en dus ook onderwijs) wordt een politiek van besparingen en privatiseringen gevoerd. Gebrek aan overheidsmiddelen en de concurrentiedruk tussen instellingen, die door het nieuwe financieringsdecreet van Vandenbroecke aangewakkerd wordt, zullen ervoor zorgen dat universiteiten hun middelen ergens anders gaan zoeken.

De Raad van de EU verklaarde in november dat: “… meer middelen voor menselijk potentieel nodig zijn en daarom moet worden bekeken hoe een toename en/of een beter gebruik van particuliere bijdragen kunnen worden verwezenlijkt” wat in gewone mensentaal betekent dat de inschrijvingsgelden verhoogd zullen worden en dat de privé steeds meer greep zal krijgen op het hoger onderwijs.

Vandaag mag een Master-na-Master al tot 25000€ kosten. Dit is een stap in de richting van een algemene verhoging van de inschrijvingsgelden zoals in Engeland en Nederland waar een eerste bachelor tussen 5.000€ en 7.000€ kost. Dit zorgt ervoor dat velen niet meer kunnen gaan studeren en dat diegenen die het wel doen afstuderen met een enorme schuldenlast.

Wij verdedigen een gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

 

BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE RESTO’S EN KOTEN !

Dit jaar werden de maaltijdprijzen nogmaals verhoogd nadat deze in 2003 al eens fors verhoogd werden (toen met 85% voor beursstudenten en 40% voor gewone studenten). De kotprijzen swingen de pan uit en voor veel studenten is dit een grote hap uit hun maandelijks budget en de huurtoelagen worden steeds kleiner.

Sociale voorzieningen zijn een recht en moeten voorzien worden van middelen zodat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle koten en resto’s. Abonnementen voor het openbaar vervoer aan voordeeltarief moeten niet beperkt worden maar moeten worden uitgebreid naar alle studenten.

Dergelijke maatregelen zijn nodig om het probleem van de dalende koopkracht van de studenten aan te pakken. Want bijklussen om te kunnen studeren vermindert drastisch de kansen op slagen.

 

STEM OP DE ACTIEF LINKSE STUDENTEN !

De Actief Linkse Studenten hebben al enkele jaren ervaring met het voeren van verschillende campagnes aan de VUB. Zoals tegen de verhoging van de maaltijdprijzen in 2003. Sindsdien hebben we elk jaar een verkozene in de studentenraad. Dat heeft ons toegestaan om, in samenwerking met de vakbond (ACOD), de beweging tegen het plan Vandenbroucke in gang te zetten en om de protesten tegen dit financieringsdecreet uit te breiden van een oorspronkelijk Brussels initiatief naar een nationale beweging. De betogingen in Brussel, Antwerpen en Gent (allemaal steden waar we met ALS mee een belangrijke rol hebben gespeeld) resulteerden in het afdwingen van bepaalde financiële toegevingen (de overbruggingskredieten,…) voor verschillende instellingen, waaronder de VUB.

Stem daarom op een kandidaat die in staat is om de belangen van studenten te verdedigen. Met deze positie kan ALS dit soort campagnes voeren en toekomstige besparingen tegen gaan door middel van mobilisatie en organisatie. Daarom … stem ALS!

  • Kandidaat: Antoine Struelens (VUB Etterbeek) Kunstwetenschappen & Archeologie BA2
  • Plaatsvervanger: Orhan Kilic (VUB Jette) Biomedische MA