Stop de afbouw van de publieke financiering van het hoger onderwijs. Actie in Brussel op 18 november

De ACOD aan de VUB organiseert deze dinsdag (18 november) een eerste actie tegen de, door Frank Vandenbroucke (SP.a – Vlaams minister van hoger onderwijs) aangekondigde, nieuwe budgettaire aanvallen in het hoger onderwijs. Deze zullen honderden jobs kosten en zullen de kosten om te studeren nog doen toenemen.

 

Terwijl Frank Vandenbroucke in 2006 zorgde voor woede onder de studenten en het personeel die met duizenden betoogden tegen zijn plannen ter commercialisering van het hoger onderwijs, gaat hij nu terug in de aanval. Om de golf van protest te stoppen tekende hij toentertijd een akkoord dat een consequente indexatie van de budgetten voor universiteiten en hogescholen beloofde.

Vandaag lijkt hij zijn beloftes niet te zullen houden en wil hij dat de budgetten voor volgend jaar gelimiteerd worden tot 1,9%, terwijl dit 3,34% zou moeten zijn. Voor de VUB betekent dit een nettoverlies van 2 miljoen euro in vergelijking met het budget van vorig jaar, waardoor een vijftigtal jobs dreigen te verdwijnen. Voor grotere instellingen als de universiteit van Gent zal de rekening oplopen tot tientallen miljoenen euro verlies.

De federale en het regionale regeringen hebben samen al meer dan 20 miljard euro uit de hoed getoverd om de grote aandeelhouders te redden. Als het echter om koopkracht of onderwijs gaat, is het onmogelijk de middelen te vinden.

Aan het begin van de jaren ’80 bedroeg de publieke financiering van het onderwijs nog 7% van het BBP. Sindsdien werd een neoliberale politiek gevoerd die erop uit was de gemeenschapsmiddelen over te dragen naar de privé, door middel van belastingsverlagingen en andere cadeaus aan het patronaat. Vandaag de dag is de publieke financiering teruggevallen tot 5% van het BBP, en dit terwijl de studerende bevolking verdubbeld is.

De vermindering van de publieke middelen ter beschikking van het onderwijs zetten de directies van de instellingen onder druk te snijden in de uitgaven voor sociale doeleinden en tewerkstelling, wat de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt. De studiebeurzen zijn afgebouwd, de koten zijn duur, verouderd en te beperkt in aantal, de maaltijden worden steeds minder betaalbaar, … Kortweg, de gevolgen van de gevoerde politiek zijn duidelijk voelbaar in de portemonnee van de studenten en hun gezinnen. De verhoging van de studiekosten hebben de toegang tot het hoger onderwijs reeds sterk beperkt. Vandenbroucke wil de weg naar een nog minder toegankelijk, nog duurder en nog minder kwaliteitsvol onderwijs verder doortrekken.

Tegen de, door de regering Berlusconi gewilde, monsterlijke besnoeiing in de publieke financiering van het onderwijs verzet zich in Italië een massabeweging met de slogan “Wij zullen jullie crisis niet betalen”. Ook in België moeten we tot actie overgaan gezien enkel de strijd resultaat levert. Een gemeenschappelijke beweging van het personeel en de studenten zal noodzakelijk zijn om de strenge besparingspolitiek van Vandenbroucke een halt toe te roepen.

ALS roept de studenten van alle universiteiten en hogescholen op deel te nemen aan de actie van het ACOD-VUB. Afspraak om 14u aan het Noordstation.

 


 

Een socialistisch programma tegen de verhoging van de studiekosten:

   

 • Stop de commercialisering van het onderwijs!
 • 7% van het BBP voor het onderwijs, waarvan 2% voor het hoger onderwijs!
 • Afschaffing van elke vorm van inschrijvingsgeld, voor gratis handboeken en andere studiebenodigdheden!
 • Publieke investeringen voor koten aan prijzen die betaalbaar zijn voor iedereen! Een openbaar plan voor de massale bouw van kwaliteitsvolle sociale woningen!
 • Stop de privatisering van onze studentenrestaurants! Kwaliteitsvolle maaltijden aan democratische prijzen!
 • Afschaffing van de BTW op levensnoodzakelijke producten!
 • Voor gratis toegang tot cultuur! Hou multinationals buiten cultuur en vrijetijdsbesteding!
 • Voor een nationale, openbare gezondheidsdienst onder controle van arbeiders en consumenten! Voor de nationalisatie van de farmaceutische industrie opdat enkel de beste producten aan de goedkoopste prijzen verkocht worden.
 • Een studentenloon dat het onderwijs toegankelijk maakt voor iedereen!
 • Gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen!
 • Afschaffing van de notionele intrestaftrek en andere neoliberale cadeaus voor bedrijfsleiders!
 • Voor een vermogensbelasting op grote fortuinen!
 • Voor een harde repressie van de fiscale fraude!
 • De patroons hebben onze bedrijven opgeofferd ten voordele van hun winsthonger. Het is de gemeenschap zelf die de economie moet regelen door de sleutelsectoren zoals de banksector, de energiesector, de voedingssector,… te nationaliseren opdat deze produceren in functie van de behoeftes, niet in functie van de winst.
 • Een socialistische maatschappij onder democratische controle van de werkenden en hun gezinnen!

 

15 NOVEMBER RESPACT-DAG

ALS neemt deel aan de “Respact” campagne voor een vermindering van de directe en indirecte studiekosten in het hoger onderwijs, een campagne op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en haar Franstalig equivalent (FEF). Op 15 november organiseert Respact een nationale conferentie aan de ULB, gevolgd door een optreden. Overdag zullen tussen 12u en 15u er verschillende werkgroepen zijn. ALS raadt 3 werkgroepen aan:

   

 • Van het financieringssysteem op basis van input naar het outputsysteem. Hoe verzet te bieden tegen de budgettaire aanvallen van Vandenbroucke in het hoger onderwijs? Werkgroepdebat met Jo Coulier, hoofdafgevaardigde van de ACOD-VUB die de actie op 18 november organiseert.
 • Stop de commercialisering van het onderwijs! Waarom is een studentenloon noodzakelijk tegen de verhoging van de studiekosten? Werkgroepdebat met ALS
 • Een degelijk loon voor degelijk werk! Waarom campagne voeren voor een (opwaartse!) harmonisatie van de salarissen van doctorandussen? Werkgroepdebat met Jon Sneyers, militant LBC en opstarter van de petitie voor beurszoekenden IWT aan de KULeuven. http://www.cs.kuleuven.be/iwtpetitie/