26 maart anti-NSV betoging in Leuven. Voor een strijdbare anti-fascistische betoging, voor een links alternatief!

Zoals elk jaar zal de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) ook dit jaar zijn jaarlijkse betoging organiseren, en wel in Leuven. We kunnen niet tolereren dat onze stad wordt overgelaten aan de fascistische geweldenaars van de NSV. Andere acties en betogingen van de NSV tonen aan dat dit betekent dat wie niet volledig aan hun normen voldoet niet meer veilig is. 3 jaar geleden nog drongen in Leuven fascistische betogers het appartement binnen van iemand die een antifascistische slogan riep vanop zijn balkon, om daar de boel kort en klein te slaan.

De NSV is reeds jarenlang een kweekvijver voor kaders van het Vlaams Belang. Verschillende kopstukken startten hun politieke carrière bij de NSV, waar ze hun fascistische ideeën konden ontwikkelen en regelmatig in de praktijk omzetten. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er VB-parlementsleden op hun acties aanwezig zijn. De lijst van gewelddaden die de NSV op haar conto heeft staan is indrukwekkend, gaande van de jaarlijkse betoging die ze organiseren – en waarbij ze geweld tegen andersdenkenden, holebi’s en migranten niet schuwen – tot het aanvallen van linkse cafés en meetings toe.

We roepen op voor een vreedzame tegenbetoging. Wij denken dat het gebruik van geweld tegen extreem rechts hen enkel nog meer in de rol van underdog zal duwen. We willen laten zien dat de overgrote meerderheid van de studenten de straten van Leuven niet aan de fascisten wil overlaten, maar daarmee ook de hand reiken naar inwoners en werkenden in Leuven, die evenmin te winnen hebben bij de groei van extreem rechts.

De groei van extreem rechts kan niet los worden gezien van het neoliberale beleid dat de traditionele partijen de laatste 30 jaar voerden. Door systematisch elke verworvenheid van de arbeidersklasse aan te vallen, zorgden ze ervoor dat hoe langer hoe meer mensen een afkeer van ‘de politiek’ kregen. Het onderwijs wordt net als andere diensten schaamteloos geprivatiseerd door zogenaamd ‘socialistische’ ministers. In een ijltempo wordt het hoger onderwijs omgevormd tot een eliteonderwijs waarin enkel de rijken nog kunnen studeren wat ze willen.

Omdat er echter geen alternatief is, is het gemakkelijk voor een extreem rechtse partij om op een populistische wijze deze stem van arbeiders naar zich toe te trekken. In de plaats van een oplossing voor de problemen aan te bieden, wijzen ze vooral de migranten aan als oorzaak voor de problemen. Dit leidt tot een verdeel-en-heers strategie, waarbij men bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. In plaats van sans papiers in staat te stellen een degelijk leven op te bouwen in België, stelt het VB (net als een heel deel van de regering trouwens) voor om hen gewoon terug op een vliegtuig naar hun land van herkomst te zetten. Dat velen daar een leven van honger en vervolging omwille van hun politieke ideeën wacht, kan hen niet schelen.

De huidige economische crisis toont het failliet van het neoliberale systeem aan. We zagen de afgelopen periode een dalende koopkracht, groeiende flexibiliteit en nu ook een golf van ontslagen. Het is duidelijk dat het VB hier geen oplossing voor biedt. Ze is tegen elke vorm van syndicale strijd en stelt dat wat goed is voor de patroon, ook goed is voor de werknemers (volgens haar aloude slogan “staken schaadt, werken baat”). Ze heeft geen antwoorden op de huidige crisis die verder gaan dan belastingverlagingen voor de bedrijven, en de kosten van de crisis op die manier afschuiven op de gewone bevolking. Een oplossing voor de groei van extreem rechts kan enkel worden bekomen wanneer de oorzaken van deze groei worden aangepakt. Tot dan kunnen we natuurlijk niet op onze lauweren rusten en moeten we vermijden dat het haar methode van intimidatie en geweld kunnen toepassen. Maar een echte oplossing kan enkel bestaan uit het wegnemen van sociale problemen als armoede, werkloosheid,… die een voedingsbodem zijn voor extreem rechts.

> anti-nsv.blogspot.com