Studentenverkiezingen VUB: stem voor de Actief Linkse Studenten

Vanaf morgen zijn er studentenverkiezingen aan de VUB. De Actief Linkse Studenten komen op met een strijdbaar alternatief. ALS-VUB komt op tegen het neoliberale onderwijsbeleid en verzet zich tegen een mogelijke stijging van de inschrijvingsgelden tot het niveau dat thans in de buurlanden steeds meer de norm wordt. We publiceren het pamflet dat in de campagne wordt gebruikt voor de campagne van Hélène Lemblé en Antoine Struelens (kandidaat voor de studentenraad VUB en Universitaire Associatie Brussel).

GEEN VERHOGING VAN DE INSCHRIJVINGSGELDEN !

In 1980 besteedde de overheid nog 7% van het BBP aan onderwijs. Sinsdien is dat gedaald tot ongeveer 5,5 % van het BBP. Door het nieuwe financieringsdecreet van Vandenbroucke ontstaat een gebrek aan overheidsmiddelen en wordt de concurrentiedruk tussen instellingen aangewakkerd. Dit zal ervoor zorgen dat universiteiten hun middelen ergens anders gaan zoeken.

aangewakkerd. Dit zal ervoor zorgen dat universiteiten hun middelen ergens anders gaan zoeken.Vandaag mag een Master-na-Master al tot 25000€ kosten. Dit is een stap in de richting van een algemene verhoging van de inschrijvingsgelden zoals in Engeland en Nederland waar een eerste bachelor tussen 1.500€ en 7.000€ kost. Dit zorgt ervoor dat velen niet meer kunnen gaan studeren en dat diegenen die het wel doen afstuderen met een enorme schuldenlast.

De meeste politieke partijen zijn voorstander van het verhoging van de inschrijvingsgelden, alleen durven ze dit nu niet zeggen omdat de 120.000 studenten nog moeten stemmen op 7 juni. Bereid je maar voor op de verhoging van de inschrijvingsgelden. Je kan gaan bijklussen en sparen. Of je kan ook ons steunen en mee strijden tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden. Door strijd van de studenten verhoogde het inschrijvingsgeld aan de VUB tussen 1986 en 1996 niet. Pas toen de studenten ingedommeld waren, durfde de VUB ook haar inschrijvingsgelden te verhogen.

Wij roepen alle studentenvertegenwoordigers op om samen met ons te strijden voor meer publieke middelen voor het onderwijs en tegen de verhoging van de studiekosten. Wij eisen een gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Wij verdedigen een gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

 

BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE RESTO’S EN KOTEN !

Dit jaar werden de maaltijdprijzen nogmaals verhoogd nadat deze in 2003 al eens fors verhoogd werden (toen met 85% voor beursstudenten en 40% voor gewone studenten). De kotprijzen swingen de pan uit en voor veel studenten is dit een grote hap uit hun maandelijks budget en de huurtoelagen worden steeds kleiner.

Sociale voorzieningen zijn een recht en moeten voorzien worden van middelen zodat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle koten en resto’s. Abonnementen voor het openbaar vervoer aan voordeeltarief moeten niet beperkt worden maar moeten worden uitgebreid naar alle studenten. Wij willen gratis openbaar vervoer (bus, trein, metro) voor alle studenten.

Dergelijke maatregelen zijn nodig om het probleem van de dalende koopkracht van de studenten aan te pakken. Want bijklussen om te kunnen studeren vermindert drastisch de kansen op slagen.

 

STEM OP DE ACTIEF LINKSE STUDENTEN !

De Actief Linkse Studenten hebben al enkele jaren ervaring met het voeren van verschillende campagnes aan de VUB. Zoals tegen de verhoging van de maaltijdprijzen in 2003. We hebben ons verzet tegen de afbouw van het budget voor sociale toelagen en de verhoging van de prijzen van de studentenwoningen. Sinds 2003 hebben we elk jaar een verkozene in de studentenraad. Dat heeft ons toegestaan om, in samenwerking met vakbonden, de beweging tegen het plan Vandenbroucke in gang te zetten en om de protesten tegen dit financieringsdecreet uit te breiden van een oorspronkelijk Brussels initiatief naar een nationale beweging. De betogingen in Brussel, Antwerpen en Gent (allemaal steden waar we met ALS mee een belangrijke rol hebben gespeeld) resulteerden in het afdwingen van bepaalde financiële toegevingen (de overbruggingskredieten,…) voor verschillende instellingen, waaronder de VUB.

Stem daarom op een kandidaat die in staat is om de belangen van studenten te verdedigen. Met deze positie kan ALS dit soort campagnes voeren en toekomstige besparingen tegen gaan door middel van mobilisatie en organisatie.

Stem electronisch door volgende url in te tikken : http://www.vub.ac.be/SR/verkiezingen/studentenverkiezingen/indexnl.html