ALS roept op tot deelname aan betoging Respact op 28 april

De Actief Linkse Studenten nemen actief deel aan de Respact-campagne voor de vermindering van de studiekosten. Deze campagne organiseert een nationale betoging op 28 april, de openingsdag van de Europese top van ministers van onderwijs. Deze top heeft als doel het proces van de commercialisering van het onderwijs in Europa, het Bologna-proces, nog verder door te duwen.

Stop het neoliberaal Bologna-proces

Met het Bologna-proces beslisten alle Europese regeringen het Amerikaans model voor hoger onderwijs aan te nemen, om hiermee te kunnen concurreren. Het Amerikaans onderwijs werkt volledig volgens de principes van de vrije markt waarbij de instellingen met elkaar concurreren om middelen. Het gevolg is dat er twee soorten onderwijsinstellingen bestaan: de elite-instellingen voor de rijken (Harvard, Yale, …) waar je moet toegelaten worden en astronomisch hoog inschrijvingsgeld moet betalen, en daarnaast de instellingen voor de meerderheid die minder kwalitatief onderwijs aanbieden daar ze niet over voldoende middelen beschikken, en minderwaardige diloma’s afleveren. In dergelijk marktsysteem worden middelen vooral geïnvesteerd in opleidingen en onderzoeken met hoge winstverwachtingen voor de privé.

Meer publieke middelen: 7% van het BBP

Sinds 1980 daalt het budget voor onderwijs -met ups and downs- constant. In 1980 besteedde de regering nog meer dan 7% van het BBP aan onderwijs, vandaag is dat minder dan 5,5%. Het aantal studenten verdubbelde echter sindsdien. Op deze manier verplicht de overheid de instellingen meer en meer personeel af te danken, sociale diensten af te bouwen en private financiering te zoeken.

De instellingen zullen ook een deel van de verloren financiering bij de studenten zelf zoeken. De inschrijvingsgelden voor manama’s kunnen oplopen tot 25.000 euro. De invoering van het leerkrediet beperkt nog meer de toegang tot hoger onderwijs. Hiermee kan de financiering van onderwijsinstellingen ingetrokken worden voor een deel van de studenten die moeilijkheden hebben om direct te slagen. Zij kunnen herinschrijving ontzegd worden, of dubbel inschrijvingsgeld gevraagd worden om hun studies te kunnen verderzetten. Deze maatregel is rampzalig voor studenten die werken of afkomstig zijn uit een zwakker sociaal milieu en meer moeilijkheden hebben om te slagen.

Het zijn de eerste stappen naar de invoering van inschrijvingsgelden van 1500€ tot 7000€ voor een eerste bachelor zoals in Groot-Britannië of Nederland. In onze kapitalistische samenleving probeert men alles te reduceren tot producten die verkocht kunnen worden. In dergelijk systeem kunnen enkel diegenen met rijke ouders het zich permitteren te studeren.

Het is niet aan ons hun crisis te betalen

Geen van de vier traditionele partijen is bereid 7% van het BBP te voorzien voor onderwijs. In tegendeel, ze geven miljarden uit om de aandeelhouders van banken en bedrijven te redden, en willen ons de factuur voorschotelen. Besparingen in publieke uitgaven worden al aangekondigd voor na de verkiezingen, het budget voor onderwijs zal waarschijnlijk niet bespaard blijven. We moeten ons voorbereiden om de strijd te voeren zoals de studenten in Italië, Frankrijk, Spanje en elders in Europa dit doen. Het is door massaal op straat te komen, schouder aan schouder met de werkenden, dat we de crisis kunnen laten betalen door de verantwoordelijken, de kapitalisten.

ALS steunt de verkiezingscampagne van LSP

Om gratis en degelijk onderwijs af te dwingen, moeten we bouwen aan democratische strijdinstrumenten waarbij we opkomen voor een gezamenlijke strijd met de arbeiders. We hebben ook nood aan een politieke kracht die onze eisen opneemt. De eis van 7% van het BBP voor onderwijs komt prominent naar voor in de campagne van LSP. Op de LSP-lijsten staan kandidaten die niet alleen met woorden deze eisen verdedigen, maar ook op het terrein consequent bouwen aan een krachtsverhouding