Tegen de dure studiekosten: betoog mee!

Morgen vindt in Brussel een nationale betoging tegen de dure studiekosten plaats. Voordien zijn er in diverse studentensteden lokale acties en optochten. ALS steunt deze acties en roept op tot deelname. ALS heeft mee het platform van de actie ondertekend en mobiliseert actief onder studenten. De betoging begint morgen om 14u aan Brussel Noord.

Op dit ogenblik komen de Europese onderwijsministers samen in Leuven voor gesprekken over een verderzetting van de Bologna-agenda voor het hoger onderwijs. De Bologna-hervormingen waren er op gericht om de positie van de Europese “onderwijsmarkt” op internationaal vlak te versterken. Concreet betekende dat het volgen van de agenda van de Ronde Tafel van Industriëlen, de grote bedrijven. Onderwijs wordt bovendien omgevormd tot een “markt” waarbij instellingen op commerciële basis moeten concurreren met andere instellingen.

De onderwijsministers willen dat beleid verder zetten, maar zullen daarbij rekening moeten houden met de economische situatie vandaag. Het snelle stilvallen van de economie heeft natuurlijk heel wat gevolgen voor de studenten van vandaag en morgen. De “vraag” naar hooggeschoolden zal verder afnemen naarmate de werkloosheid toeneemt. De economische recessie leidt nu reeds tot het massaal doorvoeren van herstructureringen en stelsels als economische werkloosheid voor werklieden. De werkloosheid neemt sterk toe, zeker onder jongeren. In Vlaanderen is de jongerenwerkloosheid op een jaar tijd met meer dan 30% gestegen! De volgende generaties studenten die zullen afstuderen, zullen moeilijk aan werk raken en dreigen de werkloosheidscijfers verder de hoogte in te jagen.

Deze achtergrond kan enorme gevolgen hebben voor het proces van commercialisering en “vermarkting” van het onderwijs. Het is maar de vraag of de ministers niet versneld de toegang tot het hoger onderwijs zullen willen beperken. Vanuit werkgevershoek wordt alvast aangedrongen op een versnelling van het Bolognaproces. Unizo-topman Van Eetvelt bevestigde in een opiniestuk: “Bologna bracht een positieve dynamiek op gang, maar de uitwerking kan nog verfijnd worden. We verwachten daarom belangrijke engagementen voor een efficiënter hoger onderwijs.” Efficiënt voor het bedrijfsleven uiteraard.

Vandaag is de toegang tot hoger onderwijs reeds beperkt, onder meer door de hoge studiekosten. Op een ogenblik dat de werkloosheid toeneemt, betekent dit ook dat een groeiend aantal jongeren niet over voldoende middelen beschikt om te kunnen studeren. Wij steunen de betoging van Respact morgen om te protesteren tegen de hoge studiekosten. Het is belangrijk om met studenten en personeel samen in actie te komen voor meer publieke middelen voor onderwijs. Toegankelijk onderwijs betekent gratis en degelijk onderwijs.

Binnen het platform van Respact verdedigt ALS uiteraard haar eigen posities en op de betoging en de acties zullen we natuurlijk onze mening naar voor brengen. Wij zien eenheid niet als een dwangbuis waarbij de verschillende groepen hun mening moeten verbergen. Eenheid in de actie moet gepaard gaan met een volledige vrijheid van meningsverschillen en het naar voor brengen van verschillende standpunten.

De betoging in Brussel start morgen om 14u aan Brussel-Noord. Studenten kunnen gratis naar de betoging treinen als ze tussen 12u en 14u naar Brussel gaan en tussen 16u en 18u terugkeren. Daarbij moeten ze hun studentenkaart kunnen voorleggen aan de conducteurs op de trein.