Voor onze toekomst zullen we moeten vechten!

De economische crisis slaat vandaag op wereldschaal in met een nooit geziene impact sinds de jaren ‘30: het kapitalisme en haar logica van continue winstmaximalisatie zijn verantwoordelijk voor deze chaos. In het zuiden worden iedere dag miljoenen mensen in een almaar grotere miserie en eindeloze oorlogen geduwd, met enorme vluchtelingstromen als gevolg. Naast het enorme jobverlies, de miserie en de hongersnood worden we ook blootgesteld aan enorme klimaatsveranderingen en verontreiniging. De zwaarste gevolgen van deze crisis hebben België echter nog niet getroffen in termen van werkloosheid, armoede en nog grotere onzekerheid. Het ergste lijkt nog te moeten komen.

Voor de eerste keer sinds lange tijd zal deze generatie, die nu nog studeert of zich sinds korte tijd op de arbeidsmarkt begeeft, het veel moeilijker hebben zich een weg te banen binnen dit systeem. Een volledige generatie, klaar om opgeofferd te worden op het slachtblok van het kapitaal, het resultaat van 30 jaar neoliberalisme.

Men heeft ons doen geloven in de illusie dat het neoliberalisme ten goede zou komen aan het welzijn en de rijkdom van allen. De publieke financiering is echter leeggeplunderd voor onder andere de enorme fiscale cadeaus aan het patronaat. De rijken zijn rijk gebleven terwijl de meerderheid van de bevolking een zware degradatie van haar levenscondities is ondergaan. De kapitalisten hebben kortweg hun zakken snel volgestopt voor de ganse boot begon te zinken.

Vandaag is de mythe van het neoliberalisme, eigen aan alle recente regeringspartijen, duidelijk ten onder gegaan. Het belet die partijen echter niet hun politiek gewoonweg verder te zetten, eventueel met een lichte groene saus erover.

Nu de verkiezingen gedaan zijn zullen de regeringen niet langer wachten om enorme drastische budgettaire besparingen door te voeren op de kap van werkenden en jongeren, voornamelijk om de cadeaus te betalen die bestemd zijn voor de grote aandeelhouders, de banken en andere speculanten. Men mag zich dan ook verwachten aan een enorm besparingsplan, gespreid over enkele jaren. Zelfs wanneer de liberalen in de oppositie zitten, zien we zich nu reeds de eerste tekens van een enorm sociaal bloedbad.

Om onze toekomst te beschermen rest er ons maar één enkele keuze; we zullen ons moeten organiseren en samen moeten vechten.

Marx had gelijk

Karl Marx toonde reeds aan hoe het kapitalisme onvermijdelijk leidt tot crises van overproductie en dalende winstvoet, waarbij de arbeidersklasse niet meer in staat is om alle geproduceerde producten op te kopen. Maar hij heeft vooral ook de basis gelegd voor een alternatief op het kapitalisme: het socialisme.

In tegenstelling tot de Russische en Chinese dictatoriale bureaucratische regimes, is een socialistische samenleving gebaseerd op het democratische beheer van de productie en de rijkdom door de werkende bevolking zelf.

Op deze manier wordt de geproduceerde rijkdom ten dienste gesteld van de reële noden van de bevolking en het klimaat, wat zowel een collectieve als individuele ontplooiing van de mens garandeert. Er bestaat echter geen finale crisis van het kapitalisme, deze vindt namelijk altijd wel een uitweg indien de arbeidersklasse niet in staat is zich te organiseren en een socialistische transformatie van de samenleving door te voeren.

Wij zullen niet voor hun crisis betalen! Meer publieke middelen voor onderwijs!

Een campagne van Actief Linkse Studenten & Scholieren

Het budget voor hoger onderwijs bedraagt vandaag nog slechts 5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), terwijl dit in 1980 nog 7% was. De oorzaak hiervan is natuurlijk het neoliberalisme dat héél wat publieke middelen versluisde naar de privé onder de vorm van cadeaus aan de bedrijven.

Als gevolg hiervan zien we vandaag in het secundair onderwijs overbevolkte klassen door het schrappen van duizenden banen, verloederde gebouwen, talloze jongeren die de school moeten verlaten zonder diploma op zak,…

De vermindering van publieke middelen en het systeem van onderlinge concurrentie dat in het hoger onderwijs werd ingevoerd, hebben de directie van verschillende instituties onder druk gezet. Zij moeten nu gaan besparen in de sociale budgetten en in jobs, privatiseren (resto’s, koten,…) en op zoek gaan naar private financiering. De kwaliteit van ons onderwijs wordt duidelijk afgebouwd.

In de media werd er reeds gesproken over saneringen in het onderwijs van enkele honderden miljoen euro’s, vergelijkbaar met de besparingen van de jaren ’90. Indien we hierop niet reageren zal de situatie in het onderwijs alleen maar verergeren.

Om op te komen voor een kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen en dus een publieke financiering van 7% van het BBP, zullen we ons moeten voorbereiden om ook te strijden zoals de scholieren en studenten beginnen doen zijn in verschillende andere Europese landen (Italië, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk,…). We zullen er enkel in slagen om niet voor hun crisis op te draaien indien we samen met de werkende bevolking op straat komen. Bereid het verzet voor met ons, sluit aan bij ALS!

 


 

STOP flexibele arbeid
Een degelijke job voor iedereen = een degelijk statuut voor iedereen!

Een campagne van jonge werkenden van Linkse Socialistische Partij

De officiële werkloosheidsgraad onder jongeren bedraagt in België reeds 21%. Met de economische crisis staat er ons een verschrikkelijke massawerkloosheid te wachten. Tegelijkertijd worden vorige generaties verplicht om langer te werken en hun pensioen uit te stellen tot een leeftijd waarbij ze er amper nog kunnen van kunnen genieten.

Wij verliezen onze jobs met duizenden tegelijk om de grote aandeelhouders hun winsten op het droge te houden. Omdat we verplicht werden om in interimarbeid, contracten van bepaalde duur of met dienstencheques te werken, krijgen we nu de zwaarste gevolgen van de crisis te verduren aangezien deze jobs de eerste zijn die verdwijnen.

Men heeft geprobeerd ons te doen geloven dat dergelijke flexibele arbeidscontracten de deur zouden openen naar een vast contract. Het was echter integendeel vooral het uitgewezen instrument om ons gemakkelijker de deur uit te smijten, pech indien het nu eenmaal ons leven verwoest. Zelfs een vast contract op zak hebben is vandaag geen garantie meer op zekerheid. Jonge werkenden zijn nog steeds de eersten die worden getroffen door afdankingen volgens het principe van “laatst aangekomen is eerst vertrekken”.

Om dit bloedbad te doen stoppen zal het nodig zijn om een nationaal actieplan voor meer werk uit te werken, op een democratische manier aan de basis van onze vakbonden. Die bedrijven die herstructureren of sluiten zouden moeten genationaliseerd worden om de jobs veilig te stellen: een vast werk met een degelijk inkomen voor iedereen moet opnieuw de regel worden. Een vermindering van de arbeidsduur naar 32 uur per week, zonder loonsverlies en met aanvullende aanwervingen is de enige manier om effectief de werkloosheid te verhelpen.

 


 

Jobs, geen racisme! Geen haatmars in Antwerpen!

Een campagne van Blokbuster tegen racisme en fascisme

De NSV (Nationalistische Studentenvereniging) organiseert elk jaar een intimidatiemars in een Vlaamse studentenstad. De volgende zal plaatsvinden in Antwerpen. De NSV is de officieuze studentenvereniging van het Vlaams Belang.

De NSV en het VB zijn tegen alle arbeiders – migranten, Waalse en ook Vlaamse. Hun politiek bestaat uit een verdeel-en-heers tactiek met de bedoeling de arbeidersklasse te verzwakken en zo in staat te zijn een nog asocialer beleid te voeren.

Ze willen de publieke diensten uitverkopen aan de privé en stellen zich solidair op met diegenen die ontslagen willen doorvoeren en deurwaarders op stakerspiketten afsturen, niet met diegenen die op straat komen te staan. Het VB wil de vakbonden aanvallen opdat het patronaat de arbeidersklasse nog harder zou kunnen uitbuiten en nog gemakkelijker tot ontslagen zou kunnen overgaan.

De stijging van de werkloosheid zal de concurrentie tussen verschillende arbeiders voor een job doen toenemen. Zonder een geloofwaardig alternatief ter linkerzijde kan men een opgang van racistische ideeën niet uitsluiten; dit is het droomscenario van extreemrechtse partijen.

De NSV bevat een reservoir voor toekomstige mandatarissen en leiders voor het VB. Geen enkele ruimte dient gelaten worden voor fascistische marsen zoals die van de NSV (waar trouwens ook neo-nazi’s zoals Blood&Honour aan deelnemen). In een groter aantal dan hun betogen staat ons toe om de fascisten te isoleren en hun zelfvertrouwen te ondermijnen.

Help ons bij het organiseren van een succesvolle anti-NSV betoging en bij de andere acties van de Blokbuster!