Vlaams Belang studenten willen politieke tegenstand onmogelijk maken in Antwerpen – doe mee met het verzet!

Het nieuwe academiejaar start in een gespannen sfeer in Antwerpen. De Actief Linkse Studenten lijken het voorwerp uit te maken van een extreem-rechtse haatcampagne die er op gericht is om het ons onmogelijk te maken om ons te organiseren. Natuurlijk begint zo’n campagne met een actieve anti-fascistische kracht, maar het is even duidelijk dat anderen zullen volgen indien extreem-rechts hierin slaagt. Daarom is verzet het beste antwoord!

 

 

Het vorige academiejaar werd de laatste bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten aan de Antwerpse universiteit (op 17 maart) reeds verstoord door een groep neo-fascisten en neo-nazi’s. Het ging om gekende leden van de NSV (studentenclub van het Vlaams Belang), waaronder ook NSV’ers die een mandaat uitoefenen voor het Vlaams Belang. Ze werden vergezeld door enkele scholieren die zichzelf de Autonome Kameraden noemen, een naam die wordt gehanteerd voor meer “risicovolle” acties waar de NSV bij betrokken is.

Met toeters en geschreeuw probeerden de fascisten het doorgaan van de ALS-meeting te verhinderen. Aangezien deze aanval op ons recht van vrije meningsuiting en vergadering voor ons onverwacht kwam, zijn we er toen niet in geslaagd de meeting op de universiteit zelf te laten doorgaan.

Een half jaar later, bij de start van een nieuw academiejaar, lijken de frustraties van extreem-rechtse studenten in Antwerpen nog niet gekoeld te zijn. De lanceringsmeeting van de Actief Linkse Scholieren, die woensdag 30 september doorging in café Den Bengel op de Grote Markt, werd eveneens verstoord en onmogelijk gemaakt door een 20-tal fascisten en neo-nazi’s. Hierbij werden dezelfde tactieken gebruikt als vorige keer op onze studentenmeeting.

De NSV is de officieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang en komt als eens wat radicaler uit de hoek als de moederpartij. Inhoudelijk maakten de NSV’ers de afgelopen jaren meermaals duidelijk waar ze politiek gezien staan. Midden jaren 1990 schreven ze nog in een NSV-tijdschrift (dat nadien werd ingetrokken wegens té controversieel) dat “een neger die zich insmeert met koeiendrek en zijn oren uittrekt tot aan de grond een beter beeld geeft van de ware aard van zwarten dan een neger die met een auto rijdt.” Op een internetforum liet toenmalig NSV-praeses van Hasselt Thierry Vanroy enkele jaren geleden nog weten dat hij “hoopt dat er een ijzeren fascistische hand klaarstaat als de democratie ineenstuikt.”

Niet alleen de retoriek die NSV gebruikt is fascistisch, ook de methoden en manieren van actie voeren zijn dat. Dat ondervonden de Actief Linkse Studenten al verschillende keren, vandaag wordt vanuit fascistische hoek geprobeerd het ons onmogelijk te maken om te debatteren en ons te organiseren. Ook andere studenten en groepen worden niet gespaard: zo werden sans-papiers die vorig academiejaar vergaderden aan de UA door NSV bekogeld met toiletpapier (het “enige papier” dat ze voor de NSV’ers konden krijgen) en “vliegtickets naar het land van herkomst”.

Normaal gesproken zou NSV op woensdag 7 oktober een debatavond organiseren met Nick Griffin, voorzitter van de British National Party, als gastspreker. Verschillende antiracistische studenten en vakbondsmilitanten van de UA hebben de rector er echter op gewezen dat het de instelling allerminst zou sieren om een veroordeelde Holocaust-ontkenner die ‘Mein Kampf’ naar eigen zeggen als zijn Bijbel beschouwt, uit te nodigen. De rector heeft de toelating voor de meeting ingetrokken, maar toch blijft de NSV flyeren voor deze avond. Er wordt in de wandelgangen beweerd dat ze zelf wel een zaal zullen “pakken”. Anti-racistische studenten, migranten, andersdenkenden,… zijn alvast gewaarschuwd: woensdagavond is de Antwerpse studentenbuurt een risico voor gewelddadige uitbarstingen.

Het verbod van de meeting met Nick Griffin versterkt de frustraties onder de Antwerpse extreem-rechtse studenten. Om die frustraties te laten botvieren, willen ze eerst bijeenkomsten van de ALS onmogelijk maken. Dat anderen zullen volgen, is evident. Het is een aloude fascistische tactiek om met geweld de straat te willen domineren waarbij iedere vorm van tegenstand de kop wordt ingedrukt. VB-voorzitter Valkeniers mag dan al beweren dat er in zijn partij geen plaats is voor wat hij “nazisten” noemt, zijn jongeren tonen het tegendeel aan.

Mogelijk zal het op donderdag 8 oktober aan de Antwerpse universiteit tot een confrontatie komen. Wij juichen dit absoluut niet toe, maar roepen op om voorbereid te zijn. Die avond houden we met de Actief Linkse Studenten een publieke bijeenkomst onder de titel “Kapitalisme werkt niet: Marx had gelijk”. De kans is groot dat er zal worden geprobeerd om deze bijeenkomst onmogelijk te maken. Op de scholierenbijeenkomst van afgelopen woensdag kondigden de extreem-rechtse jongeren dit aan.

Wij willen op een rustige wijze de discussie met geïnteresseerde jongeren aangaan en hebben geen boodschap aan neo-nazistische straatvechters. Anderzijds willen we ons niet van de UA laten verdrijven. Vandaag zijn het meetings van de ALS die door extreem-rechts geviseerd worden, morgen zijn het misschien vakbondsvergaderingen of zelfs lessen waarvan de inhoud niet strookt met het fascistische gedachtegoed?

ALS legt zich niet neer bij de extreem-rechtse intimidatie en wil hen geen vrijspel geven aan onze universiteit. Daarom willen we geweld vermijden door zo sterk mogelijk aanwezig te zijn. We willen het geweld waar zij op uit zijn onmogelijk maken door de meeting in alle rust te laten plaatsvinden zonder extreem-rechtse aanwezigheid. Dit kan door een grote aanwezigheid.

Een geslaagde ALS-meeting en een mislukte sabotagepoging van extreem-rechts zouden het zelfvertrouwen van NSV sterk kunnen doen afnemen. Ben je geïnteresseerd in de werking van de Actief Linkse Studenten, wil je mee komen debatteren over een alternatief op het kapitalisme, en/of wil je meehelpen aan de strijd voor een democratische, fascistenvrije universiteit waar linkse en progressieve organisaties zich kunnen organiseren en kunnen vergaderen, aarzel dan niet om naar onze meeting te komen, om 19u30 in R-010 (Stadscampus UA, Rodestraat). Kom wat vroeger als je de mogelijkheid voor het houden van een dergelijke bijeenkomst wil helpen afdwingen.

Lees ook

     

  • 17 maart: anti-racistische meeting verstoord in Antwerpen
  • Open brief aan de rector naar aanleiding van dit incident