Neem deel aan de nationale ALS-conferentie op 24 oktober in Brussel

Het kapitalisme zorgt ervoor dat miljoenen mensen steeds dieper in de miserie terecht komen met onuitzichtloze oorlogen, vluchtelingengolven en armoede. Naast de armoede en de hongersnood zijn er bovendien elementen als vervuilingen en klimaatsveranderingen.

ALS-conferentie: zaterdag 24 oktober van 10u30 tot 13u. Aansluitend vindt het weekend Socialisme 2009 plaats. Tientallen studenten en scholieren uit heel het land zullen op de ALS-conferentie ervaringen uitwisselen en discussiëren over verdere campagnes. Een Engelse spreker zal de campagne “Youth Fight For Jobs” toelichten.

De crisis van het kapitalisme raakt de jongeren bijzonder hard. De recessie ligt nog niet achter de rug, enkel de grote aandeelhouders denken dat momenteel. Voor de jongeren en de werkenden moet het ergste nog komen. De aankondigingen van afdankingen gaan verder en zijn een voorbode van de massale werkloosheid die ons te wachten staat. De jongeren zijn oververtegenwoordigd in tijdelijke en flexibele jobs, interimarbeid,… Zij worden als eerste aan de deur gezet. Het patronaat en haar politici wil ons nogmaals laten betalen voor hun crisis door te besparen op onze scholen, universiteiten, gezondheidszorg,… En dat allemaal om de winsten van de banken veilig te stellen.

We worden voorgespiegeld dat het neoliberalisme de welvaart en de rijkdom van iedereen ten goede zou komen. In werkelijkheid werden de publieke middelen geplunderd, de patroons kregen tal van fiscale geschenken. De rijken zijn er sterk op vooruit gegaan terwijl de meerderheid van de bevolking haar levensstandaard zag afnemen. De kapitalisten hebben hun zakken gevuld terwijl hun systeem in crisis verzeild raakte. Nu willen ze ons nog laten betalen voor hun inhaligheid. De neoliberale mythes die gedeeld werden door alle traditionele partijen hebben gefaald, maar toch zullen ze hun politieke koers niet veranderen.

Voor het eerst sinds lang zal onze generatie – die vandaag studeert of net aan het werk is – het moeilijker hebben dan de vorige. Een generatie wordt opgeofferd op het altaar van de winst, dat is wat 30 jaar neoliberalisme ons heeft gebracht.

Voor onze toekomst, moeten we ons organiseren in een strijd tegen het winstsysteem dat enkel een kleine minderheid ten goede komt. Dat is waarom we begonnen zijn met het opzetten van ALS-comités in de middelbare scholen. Met de Actief Linkse Scholieren voerden we onder meer campagne tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen of tegen racisme. In Brussel spelen de Actief Linkse Scholieren een actieve rol onder scholieren om de solidariteit met de acties van de leraars te ondersteunen in een gezamenlijke strijd voor meer publieke middelen voor onderwijs. De openingsmeetings van de Actief Linkse Studenten rond het thema “Kapitalisme in crisis – Marx had gelijk” waren een groot succes. Meer dan 300 studenten namen deel aan meetings op 9 universiteiten. Dat toont de hernieuwde interesse voor het marxisme onder een opvallende laag van jongeren die niet alleen het kapitalisme in vraag stellen, maar ook willen discussiëren over een socialistisch alternatief.

Blijf zelf niet aan de kant staan en neem deel aan de nationale conferentie van ALS op 24 oktober tussen 10u30 en 13u. Er zullen tientallen studenten en scholieren uit heel België bijeenkomen om er hun ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over welke campagnes we verder zullen voeren. Er komt een spreker van de Engelse Socialist Students die de campagne “Youth fight for jobs” zal voorstellen.

De ALS-conferentie wordt gevolgd door het vormings- en discussieweekend Socialisme 2009 dat op 24 en 25 oktober wordt georganiseerd door LSP. Er zullen verschillende werkgroepen zijn die ingaan op thema’s waarrond de Actief Linkse Studenten en Scholieren actief zijn, onder meer rond onderwijs, McJobs of de opbouw van een anti-kapitalistische jongerenbeweging.

De conferentie vindt plaats in het centrum “De Kriekelaar” te Brussel (Rue Gallait 1030 Brussel, niet ver van het Noordstation). Meer info: 02/345 61 81. Schrijf je in voor de conferentie en voor Socialisme 2009. Dat kan via socialisme2009@socialisme.be. Studenten kunnen aan het hele weekend deelnemen voor 8 euro (10 euro als je ter plaatse inschrijft), één dag kost 5 euro (6 euro ter plaatse).