Gentse burgemeester moet afstand nemen van politiegeweld… Acties blijven doorgaan

De Gentse burgemeester Termont schreef samen met de korpschef van de politie een open brief naar aanleiding van het gewelddadige en willekeurige optreden van de politie vorige week dinsdag. Toen werd na een vreedzame anti-fascistische betoging overgegaan tot massale arrestaties op het Sint-Pietersplein. Onder druk van de vele klachten en berichten over het politiegeweld, moest de burgemeester afstand nemen van elementen van het politie-optreden. Verontschuldigingen kwamen er nog niet.

 

De open brief maakt duidelijk dat actievoeren nuttig en noodzakelijk is. Afgelopen dinsdag werden 409 hoofdzakelijk jongeren opgepakt en urenlang vastgehouden. De 409 dreigen allemaal een combitaks te moeten betalen. Ook toevallige voorbijgangers zouden een dergelijke taks opgelegd krijgen. Dit voorval toont de hypocrisie van een belasting als een combitaks. Een willekeurige arrestatie wordt op deze manier niet alleen een middel tot intimidatie, maar ook een manier om de stadskas te vullen en potentiële betogers af te schrikken op financieel vlak. Zal het schepencollege lessen trekken uit wat gebeurd is en de combitaks zelf ter discussie stellen? Of wil burgemeester Termont proberen om zijn zogenaamde “linkse imago” veilig te stellen door een deel van de combitaksen kwijt te schelden?

Indien het merendeel van de combitaksen wordt kwijtgescholden, zou dit in de eerste plaats een overwinning zijn voor de protestinitiatieven die onder meer op het internet ontstonden na het politiegeweld. Er is echter nog niets zeker. Het feit dat de burgemeester en de korpschef moeten toegeven dat er fouten zijn gemaakt, moet als aanmoediging dienen om verder te gaan met het protest. Donderdag is een actievergadering gepland op de Blandijn en maandag een protestactie aan de gemeenteraad.

Het standpunt van de burgemeester en de politie is niet echt duidelijk. Er wordt ook gepoogd om het politie-optreden te verdedigen. De politie distantieerde zich wel voor het nummeren van de gearresteerden waarbij met een stift een nummer op het voorhoofd werd aangebracht. Voor het overige wordt een onderzoek van het Comité P afgewacht. Met andere woorden, de zaak wordt in de doofpot gestoken en de verantwoordelijkheid afgewenteld op een duister orgaan dat niet gekend staat voor enig doortastend optreden. Bovendien wordt op deze manier geprobeerd om een publiek debat uit de weg te gaan.

Laat ons een publiek debat aangaan door actie te voeren!