5 december. 14u, Luxemburgplein, Brussel. Klimaatactie

Van 7 tot 18 december verzamelt de Verenigde Naties in Kopenhagen. De top die daar zal plaatsvinden heeft als doel een opvolger te bekomen voor het Kyotoprotocol dat in 2012 eindigt. ALS neemt deel aan de acties in Kopenhagen en roept ook op om deel te nemen aan de betoging in Brussel komende zaterdag.

Een akkoord zal echter door het steeds erger worden van de ecologische schade en een gebrek aan politieke wil in de ontwikkelde kapitalistische landen naar alle verwachtingen niet bereikt worden. Daardoor is de kans dat in Kopenhagen zelf, maar ook in vele andere landen, tijdens de top grote acties plaats zullen vinden nog nooit zo groot geweest. De Actief Linkse Studenten steunen de actie die op 5 december doorgaat te Brussel.

Tijdens deze actie willen we jongeren ontmoeten die net als wij op zoek zijn naar echte oplossingen voor het klimaatsprobleem. Voor ons kunnen de klimaatsproblemen slechts opgelost worden indien de voornaamste industriesectoren genationaliseerd en onder democratische arbeiderscontrole geplaatst worden. Enkel een democratisch geplande economie, waarin het doel is te produceren naar de behoeften van de maatschappij en niet langer naar de winsthonger van een minderheid, kan zorgen voor een efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen en een verschuiving naar een minder vervuilende economie.

Een ware ecologische samenleving is onlosmakelijk verbonden met de strijd voor de rechten van werknemers. Neem deel en help ons deze actie tot een goed einde te brengen.