Actie voor de rekruteringsdienst van het leger. 3 februari in Brussel

Wij willen hun crisis niet betalen! Degelijke jobs voor iedereen!
Geen goedkoop kanonnenvoer! Neen aan de legerdienst van De Crem!

Met de huidige crisis verdwijnen er dagelijks 350 jobs in ons land. Er wordt voorspeld dat 2010 erger zal zijn als vorig jaar. De werkloosheid bereikt recordhoogtes en er zullen decennia nodig zijn om het werkgelegenheidsniveau van voor de crisis opnieuw te bereiken. Jongeren worden bijzonder hard getroffen. Er wordt gesproken over een “verloren generatie”, een generatie zonder werk en bijgevolg een generatie die niet in staat is om een degelijk leven en een toekomst op te bouwen.

Obama heeft beslist om de oorlog van Bush in Afghanistan verder te zetten door 30.000 extra troepen te sturen. In de Verenigde Staten voert het leger recruteringscampagnes in de scholen en in arbeiderwijken. Daarbij wordt ingespeeld op de massale werkloosheid en armoede om jongeren warm te maken voor een job bij het leger en om naar de oorlog te worden gestuurd. Minister van defensie De Crem en de regering willen een gelijkaardige politiek voeren in ons land en voerden daarom de zogenaamde “vrijwillige legerdienst” in.

De Crem wil vanaf begin 2010 500 jongeren zoeken die een legerdienst van zes maanden doorlopen in een kazerne. Deze jongeren zouden een erg beperkte vergoeding krijgen naast hun werkloosheidsuitkering of kinderbijslag. De Crem hoopt dat er na zes maanden nog 400 jongeren overblijven die gedurende drie jaar dienst kunnen doen als goedkoop kanonnenvoer bij buitenlandse militaire interventies zoals in Afghanistan.

De oorlog in Afghanistan heeft miljoenen mensen in de miserie en armoede geduwd. 2009 was het jaar met het grootste aantal doden in Afghanistan. De imperialistische machten steunen het corrupte regime van Karzai die op frauduleuze wijze en met de steun van verschillende krijgsheren en drugsbaronnen herverkozen raakte. De wereld is er niet veiliger op geworden door deze oorlog, het risico op aanslagen is groter geworden.

De militaire operaties van de NAVO dienen niet om de lokale bevolking te beschermen of om de economie en democratie te ontwikkelen, het gaat enkel om de invloed en de controle van de imperialistische mogendheden op verschillende delen van de wereld om zo hun politiek van plunderen en uitbuiten verder te kunnen zetten.

De regering heeft er geen probleem mee om gemeenschapsmiddelen te gebruiken als het gaat om de patroons te steunen, de banken te redden of oorlog te voeren. Als het gaat over werk en onze toekomst, dan kunnen ze zogezegd niets doen. We willen een reddingsplan voor jobs, een reddingsplan in ons belang.

     

  • Degelijke jobs voor iedereen
  • Wij willen geen goedkoop kanonnenvoer vormen
  • Neen aan de militaire dienst van De Crem
  • Terugtrekking van de troepen uit Afghanistan
  • België uit de NAVO
  • Verdeel het beschikbare werk: 32-urenweek zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen

De Actief Linkse Scholieren voeren op 3 februari samen met het comité voor een jongerenmars voor werk actie aan de recruteringsbeurs van het leger.

 

3 februari | 15u-16u | Schumanplein | Brussel