Syndicalisten tegen fascisme

De oproep “Syndicalisten tegen fascisme” gaat uit van vakbondsmilitanten die de antifascistische strijd van de jongeren voor 100% steunen en vinden dat er vanuit de officiële arbeidersbeweging meer concrete ondersteuning mag komen voor dergelijke acties. Een groep van een 30-tal syndicalisten heeft de oproep reeds ondertekend. We roepen alle syndicalisten op om dit initiatief te ondersteunen. Blog van Syndicalisten tegen Fascisme.