Gent: actie tegen erkenning NSV op 24 februari

Sinds de erkenning van de NSV vorig semester subsidieert en ondersteunt de UGent het verspreiden van racisme, fascisme en geweld binnen haar gebouwen en onder haar studenten. Op de eerste twee activiteiten in februari nodigt de NSV respectievelijk Bob Maes, oprichter van de VMO (een extreemrechtse knokploeg die werd verboden als privémilitie in ’81), en Nick Griffin uit. Wij roepen alle studenten op om op 24 februari vreedzaam en massaal op straat te komen in Gent. We willen hiermee de directie van de UGent duidelijk maken dat dergelijke verenigingen niet welkom zijn op een verdraagzame universiteit en eisen het ongedaan maken van hun erkenning.

Door haar erkenning kan de NSV vanaf nu beroep kan doen op subsidies voor al haar activiteiten. Het wil vooral ook zeggen dat de universiteit de NSV erkent als een legitiem deel van de studentenpolitiek in Gent. De NSV is echter helemaal geen normale studentenorganisatie zoals verschillende organisaties en individuen (ook stuvers) vaak hebben beweerd. De NSV onderhoudt consequent banden met openlijke negationisten en racisten. Nick Griffin is algemeen bekend als negationist en haalde recent de internationale pers door te verklaren dat men de boten die vluchtelingen aanvoeren naar Europa beter tot zinken zou laten brengen. Ook Bruno Gollnisch zal de 24e van de partij zijn, lid van het FN en kwam ook in opspraak wegens negationisme. Activiteiten van de NSV worden ook gretig bijgewoond door leden van organisaties als N-SA (Nieuw-Solidaristisch Alternatief) en Blood&Honour. De UGent nodigt vanaf nu dit soort mensen uit om zich openlijk te organiseren binnen haar gebouwen. Dat het ook lang niet altijd bij woorden moet blijven, wordt vlug duidelijk uit het lange palmares van gewelddaden door de NSV. Enkele maanden geleden werd in Antwerpen een meeting van linkse studenten aangevallen door een twintigtal gemaskerde jongeren waaronder verschillende NSV-leden.

Uiteindelijk groeit extreem-rechts op een sociale voedingsbodem en kan het enkel bestreden worden door de uitbouw van een geloofwaardig links alternatief. De jongerenwerkloosheid steeg afgelopen jaar met meer dan 30%. In sommige Brusselse wijken loopt de werkloosheid op tot hoger dan 50% en vormt het er een broeihaard van conflicten en criminaliteit. Er is nood aan een antwoord dat breekt met de winstlogica en opkomt voor o.a. gratis en degelijk onderwijs en openbaar vervoer, massale bouw van sociale woningen, meer middelen voor openbare diensten, arbeidsduurvermindering om het beschikbare werk te verdelen enz. Dergelijke maatregelen, eerder dan bijvoorbeeld het ondemocratisch opleggen van een hoofddoekenverbod in middelbare scholen of een nultolerantie, kunnen de samenlevingsproblemen waarop extreem-rechts groeit wegnemen.

Maar tot we zover zijn, blijft het gevaar van extreem-rechts bestaan. Een erkenning betekent een reële versterking van de NSV en zal ze niet doen aarzelen om geweld tegen andersdenkenden en migranten te gebruiken. Voor een massale, geweldloze anti-NSV-betoging die zowel vecht tegen racisme alsook opkomt voor een sociaal antwoord: jobs, geen racisme!