Voor een betere financiering van het hoger onderwijs

Op dinsdag 23 maart is er in Leuven een betoging tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs. De betoging eist een budgetverhoging en tevens een verhoging van de publieke middelen voor onderwijs: “Wij willen dat opnieuw zeven procent van het bruto binnenlands product aan onderwijs wordt besteed.” Ook zijn er eisen voor meer middelen voor studentenvoorzieningen en wordt voor gratis onderwijs gepleit. De Actief Linkse Studenten onderschrijven deze actie en roepen op tot deelname aan de betoging.

Meer middelen voor hoger onderwijs!

Betoging 23 maart 2010, 13u, Ladeuzeplein, Leuven

De financiering van de Vlaamse universiteiten en hogescholen staat onder druk. Het hoger onderwijs kampt al decennia met een onderindexering van de overheidstoelagen. Recent kwamen daar besparingen in onderzoeksuitgaven bij. De economische crisis leidt tot dalende investeringen van de privésector in wetenschappelijk onderzoek. Resultaat: grote financiële onzekerheid in het hoger onderwijs.

De gevolgen? Verhogingen van het inschrijvingsgeld, uitholling van studiebeurzen, verhoogde werkdruk voor het personeel, meer werknemers met contracten van bepaalde duur en meer onderzoekers in onzekere statuten (doctoraatsbursalen). Het hoger onderwijs wordt gedwongen om steeds meer inkomsten te zoeken in de privésector. Het marktdenken verovert het hoger onderwijs. De concurrentiestrijd tussen en binnen onderwijsinstellingen wordt nog verhevigd door het mechanisme van de outputfinanciering.

De overheid moet onderwijs en onderzoek meer stimuleren. Net in tijden van crisis moeten we hierin investeren zodat we de boot niet missen als de economie opnieuw aantrekt.

Wat willen we?

  • de beloofde 10% budgetverhoging onmiddellijk invoeren
  • terug 7% van het BBP voor onderwijs (2% voor hoger onderwijs)
  • herziening van het op concurrentie gebaseerde financieringsmodel
  • voldoende personeel, met degelijke loon-en arbeidsvoorwaarden
  • naleving Pact van New York (art.13): kosteloos hoger onderwijs
  • een open en eerlijk debat met vakbonden en studentenorganisaties

Meer info: http://www.lbckul.be/betoging/