Massa-actie tegen massavernietigingswapens! 3 april: Bomspotting

Op de militaire luchtmachtbasis van Kleine Brogel liggen 20 kernwapens, als onderdeel van de in totaal 350 Amerikaanse tactische kernbommen toegewezen aan de NAVO. Eén zo’n wapen heeft 14 keer de potentiële vernietigingskracht van de bom op Hiroshima.

Kernwapens zijn de meest krachtige en meest destructieve massavernietigingswapens die ooit ontwikkeld werden. De effecten ervan zijn noch in ruimte, noch in de tijd te controleren en treffen zonder onderscheid zowel burgers als militairen. De wapens in Kleine Brogel dateren van het Koude Oorlogstijdperk. Ze liggen er nu nog als symbool voor de onderlinge trans-Atlantische solidariteit binnen het NAVO-bondgenootschap, en voor het in stand houden van een geloofwaardige afschrikking in het kader van imperialistische belangen.

Midden februari 2010 gaven Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt een gemeenschappelijke verklaring waarin ze pleiten voor een kernwapenvrije wereld. Ze stelden dat de kernwapens in ons land “indirect proliferatie stimuleren en de veiligheid van ons land ondermijnen”. Ze roepen onze regering op om binnen de NAVO actieve stappen te zetten voor de snelle verwijdering van deze kernwapens.

Juiste en krachtige taal, ware het niet dat deze heel wat effectiever zou geweest zijn, moesten deze gewezen functionarissen dergelijke positie ook daadwerkelijk ingenomen hebben en er gevolg aan hebben gegeven tijdens hun ambtsperiode. We betreuren het dat de gewezen secretaris-generaal van de NAVO, gewezen ministers van Buitenlandse zaken en de gewezen premiers niet vroeger daadkrachtig optraden, en roepen hen op binnen hun respectievelijke partijen te pleiten voor de overname van hun positie en deze in daden om te zetten.

De beslissing over de terugtrekking van deze dodelijke en vernietigende wapens mogen we niet in vertrouwen geven aan partijen en functionarissen die al vele malen bewezen hebben niet onze belangen te verdedigen. Om huidige en toekomende generaties te beschermen tegen een catastrofe moeten we zelf in actie komen om zo politieke druk te kunnen zetten. Collectieve actie is ons sterkste wapen. Daarom zal LSP deelnemen aan de Bomspotting van 3 april, een protestactie tegen de aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel. We zullen er onze oproep tot massale actie en protest verspreiden.

     

  • Voor de verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel en de hele wereld
  • Voor de nationalisatie en reconversie van de wapenindustrie onder gemeenschapscontrole met behoud van tewerkstelling. Voor de reconversie van de militaire budgetten en de militaire basis in Kleine Brogel