Solidariteitsactie met Griekse protest – donderdag aan het Schumanplein

Komende donderdag is er een protestactie aan de Europese Raad en de Europese Commissie in Brussel. Het initiatief gaat uit van Grieken die in ons land wonen en hun solidariteit willen betuigen met de acties tegen de geplande besparingen in Griekenland. Deze actie krijgt de steun van verschillende linkse organisaties in ons land, waaronder ook van LSP. We publiceren de oproep voor de actie.

IMF Go Home!

Betoging ? donderdag, 20 mei 2010
12u30 Schumanplein

Protestactie voor de Europese Raad en de Europese Commissie, de Permanente Representatie van Griekenland, de European Banking Federation en de International Swaps and Derivatives Association. Ontbinding aan het Meeusplein

De maatregelen die Griekenland opgelegd krijgt om een lening te krijgen van het IMF en de eurozone zullen haar sociale structuren ontwrichten, structuren die er al slecht aan toe waren door de langdurige besparingsmaatregelen. Deze maatregelen waren onder andere getroffen met het oog op de toelating van het land tot de eurozone. Een andere oorzaak voor de bestaande slechte toestand van het land ligt in het cliëntelisme dat de opeenvolgende regeringen gevestigd hebben.

Gedurende het voorbije decennium, meer bepaald met de toetreding van Griekenland tot de munteenheid, zijn de prijzen in Griekenland gestegen tot op Belgisch niveau, terwijl de lonen respectievelijk niet boven de helft uitkomen. Dit beperkte de koopkracht van de gemiddelde Griek tot een peil dat lager ligt dan het gemiddelde van de gehele Europese Unie. Op een moment waarop de levensduurte zo goed als dezelfde is als die van België, verdient de meerderheid van de jongeren die in Griekenland werken 700 euro – daarin inbegrepen de jongeren met een universitair diploma. 40% van de jongeren is werkloos.

Het plan van het IMF en de eurozone drukt het minimumloon van jongeren tot 640 euro. Als zondebok gebruikt het de ‘privileges van de staatsambtenaren’ (die tot de slechtstbetaalden in Europa behoren en slechts 20% van de werkende bevolking uitmaken) om hen de 13e en de 14e maand te ontnemen. Dit laat het jaarlijks inkomen van een gemiddelde bediende met tientallen jaren dienst terugvallen van 22.000 op 19.000 euro. Daarnaast worden ook de 13e en 14e maand voor alle gepensioneerden afgeschaft. De maatregelen hebben zware gevolgen voor de werknemers in de private sector, door de bevriezing van de lonen en tegelijk de forse stijging van de BTW: van 19% naar 21% (er is sprake van 23%).

Daarnaast bestaat de aangekondigde intentie om de CAO’s af te schaffen. Nu al voorziet de nieuwe wet een abrupte verlaging van de ontslagvergoedingen en een drastische stijging van wettelijk toegelaten aantal collectieve ontslagen. Duizenden werknemers, zowel uit de private als uit de publieke sector in brede zin, krijgen op dit moment al maanden helemaal geen loon uitbetaald in Griekenland, met als voorwendsel de crisis.

De uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs krimpen en zijn opgeteld kleiner dan het vooropgestelde bedrag om de schulden terug te betalen. Men schat dat de lening van het IMF en de eurozone de schuld van Griekenland van 125% tot 150% zal brengen. Ze zal de economie nog jarenlang tot recessie veroordelen. De ontmanteling van de openbare diensten, gezondheidszorg en onderwijs zal catastrofale gevolgen hebben die nog decennia zullen aanhouden. Als de maatregelen doorgevoerd worden, zal de volgende generatie in Griekenland significant armer zijn dan de voorgaande, zowel op materieel als cultureel vlak. De ervaringen van andere landen waar het IMF in tussengekomen is, vb. Hongarije, zijn hier een bewijs van.

De lening van het IMF- de Eurozone is geen hulp voor Griekenland

Het gaat om een lening met intrest (5% voor die van de Eurozone): een werktuig om elke sociale cohesie en solidariteit te verhinderen. Het is een product van de chantage van het monopolie van de drie internationale ratingagentschappen (Moody’s, Standard en Poor’s, Fitch). Erg weinig regeringen in de wereld hebben de marge om weerstand te bieden wanneer ze in het vizier komen van deze agentschappen.

Deze lening wordt niet aangeboden om het Griekse volk te redden, maar de banken en -tot elke prijs- de eenheidsmunt, ten koste van het Griekse volk.

De politiek die vandaag in Griekenland wordt aangehouden is diegene die andere Europese landen ten alle prijze moeten vermijden: Spanje, Ierland, Portugal maar ook België. Met als vehikel de verschillen tussen de taalgemeenschappen wordt de ontmanteling van de welvaarstaat voorbereid.

 


Wie zijn we- Wat willen we

 

Dit is een initiatief van Grieken die leven en werken in België, maar ook van anderen die hier wonen en die het belang inzien van de uitkomst van de strijd die vandaag in Griekenland plaatsvindt- het belang voor heel Europa en de rest van de wereld.

Door middel van het initiatief willen we het volgende uitdrukken:

     

  • Onze solidariteit met de stakers en betogers in Griekenland.
  • De veroordeling van de staatsrepressie; van de barbaarse aanvallen van politie op huizen en ontmoetingsplaatsen van militanten, van provocateurs en knokploegen van de politie en de staat binnen de staat die zich in betogingen mengen om die te bezoedelen.
  • Onze afkeer van de misdaad die op 5 maart aan drie mensen het leven kostte en waarvan de daders onbekend zijn gebleven. Het management van de bank Marfin is ten minste medeschuldig door haar misdadig veronachtzamen van de basisregels van brandveiligheid.
  • Onze overtuiging dat een alternatief bestaat voor de lening van het IMF: een herziening van de schuld van Griekenland met als richtsnoer de bescherming van de levensstandaard, in Griekenland net zo goed als in heel Europa.
  • De noodzakelijke ondersteuning van de openbare diensten en bescherming van de sociale rechten.
  • De eis dat eindelijk diegenen de crisis betalen die ze hebben veroorzaakt en tegelijk geprofiteerd hebben van staatshulp: de private banken.
  • De eis tot democratische controle van de banken.
  • De noodzaak van het herwinnen van democratische controle en sociaal overwicht op de monetaire poilitiek.

 

HANDEN AF VAN DE SOCIALE VERWEZENLIJKINGEN IN GRIEKENLAND EN EUROPA!
EUROPESE SOLIDARITEIT EN STRIJD!