Neen aan oorlog, racisme, kapitalisme. Wij willen werk en een toekomst

Na de examens (en herexamens) komen duizenden jongeren extra in de werkloosheid terecht. De economische crisis werd veroorzaakt door de hebzucht van een kleine toplaag in de samenleving die steeds rijker is geworden maar voor wie het nooit genoeg is. De prijs hiervoor wordt betaald door de gewone werkenden en de jongeren.

Het traditionele argument van de gevestigde partijen dat de werklozen voor hun eigen positie verantwoordelijk zijn, gaat niet op. Of zou in bepaalde Brusselse wijken tot 70% van de jongeren “kiezen” om in werkloosheid en armoede te leven? Terwijl jongeren geen werk vinden en geen toekomst kunnen uitbouwen, wordt aan oudere werkenden gevraagd om steeds harder en langer te werken.

Wij aanvaarden hun logica niet en gaan in verzet tegen de poging om ons te laten betalen voor hun crisis. In verschillende regio’s zijn we actief in comités van “Jongeren in Strijd voor Werk” waarmee in het najaar lokale acties voor werk worden georganiseerd. Eén van die mobilisaties zal in Antwerpen plaatsvinden naar aanleiding van de Millionaire Fair eind september, een bijeenkomst van superrijken. Daarbij zullen we opkomen voor degelijke jobs voor iedereen.

De rijkste 1% van de wereldbevolking bezit vandaag 40% van alle rijkdom. De 10% rijksten zijn goed voor 85% van alle rijkdom, de armste helft komt slechts aan 1%. De crisis verscherpt de tegenstellingen tussen rijk en arm. De kapitalisten proberen de echte tegenstellingen in de samenlevingen te verbergen met een verdeel-en-heers politiek, waarbij Belgen tegen migranten worden opgezet, jongeren tegen ouderen, mannen tegen vrouwen,… Wij verzetten ons tegen racisme, seksisme, homofobie,… en zeggen: alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. Er is gezamelijk verzet nodig tegen het kapitalisme dat ons geen toekomst aan te bieden heeft.

Het falen van het kapitalisme zien we dagdagelijks. Omwille van de winsten en het prestige van de grootmachten worden uitzichtloze oorlogen gevoerd in Irak en Afghanistan (ook met Belgische medeplichtigheid, ter eer en glorie van minister van oorlog De Crem). Om sneller winsten te kunnen maken, kon BP ongestoord en onveilig naar olie boren onder de zeebodem in de Golf van Mexico voor de VS.

De winsthonger van de kapitalisten brengt de meerderheid van de bevolking werkloosheid, armoede, miserie, honger, oorlog en milieuvervuiling. Wij denken dat dit waanzinnige systeem een halt moet worden toegeroepen. We gaan in verzet en willen werkenden en jongeren organiseren in een gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme en voor een socialistisch alternatief. Deze zomer voeren we campagne voor lokale acties voor werk, in september protesteren we in Gent tegen een Europese Top van Defensieministers (oorlogsministers), in november is er een klimaatbetoging en begin volgend jaar is er een grote anti-racistische betoging in Gent (anti-NSV betoging). Ook jij kunt van die acties mee een succes maken.

Wil je een toekomst? Dan zal je ervoor moeten strijden! Doe mee met ALS (Actief Linkse Studenten en Scholieren) in het verzet tegen kapitalisme en om de discussie aan te gaan over hoe we kunnen bouwen aan een socialistisch alternatief. Sluit je aan, ga met ons in discussie, bouw mee aan lokale actie- en mobilisatiecomités.