Luik: actie voor de nationalisatie van de energiesector

De afgelopen zomer werd de discussie rond ecologie bijzonder actueel. Een belangrijk onderdeel van deze discussie is de productie van energie. Vandaag wordt alles opgeofferd op het altaar van de winsten. De catastrofe in de Golf van Mexico maakt dit nog eens duidelijk.

 

Op 15 september zullen we in Luik actie voeren voor de zetel van Luminus, de tweede grootste energieleverancier in dit land. Het bedrijf beweert de meest “groene” energieleverancier te zijn. Ook stelt Luminus dat het op een respectvolle wijze omgaat met alle mensen, zowel de klanten als het personeel. Het gaat telkens om hypocriete reclame.

Slechts 12% van de aangeboden energie van Luminus komt van hernieuwbare energiebronnen. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat in 2007 de hycraulische centrales werden vervangen door thermische centrales. Hierdoor komt volgens de vakbonden jaarlijks 250.000 ton CO² extra in de atmosfeer terecht.

Op sociaal vlak is Luminus evenmin een voorbeeld. Sinds juni 2007 moeten alle energieleveranciers een sociaal tarief toepassen voor de huurders van sociale woningen die met gas verwarmen. Luminus heeft dat nog steeds niet gedaan. In de provincie Luik alleen betekent dit dat bij zes sociale huisvestingsmaatschappijen 1.745 gezinnen geen sociaal tarief genieten en intussen reeds 750.000 euro te veel hebben moeten betalen… Wij protesteren daartegen.

Op woensdag 15 september trekken we om 13u30 naar de klantendienst van Luminus in de Boulevard D’Avroy 37-39 in Luik.