Het Nieuwsblad: “Protest tegen oorlog”

Volgend stukje verscheen in Het Nieuwsblad:

AALTER – De ALS, de Actief Linkse Scholieren/Studenten, organiseren op zaterdag 18 september een jongerenactie in Aalter. Ze doen dit naar aanleiding van de Europese Defensietop die 23 en 24 september in Gent plaatsvindt.‘We willen de aandacht vestigen op de oorlogspolitiek van de Belgische regering die zich sinds De Crem volop inschrijft in de Amerikaanse oorlogslogica’, aldus Mathias Van der Hoogstraete. ‘Daarom eisen wij niet enkel de terugtrekking van alle troepen uit Afghanistan en Irak. De heropbouw van de regio moet ten voordele van de bevolking kunnen verlopen: dat kan alleen wanneer de corrupte regimes verdwijnen en de bodemrijkdommen en industrie in handen van de gemeenschap zijn.’