Jongerenmars voor Werk in Brussel – Degelijke jobs voor iedereen!

14 oktober om 18u, Anneessensplein in Brussel

Stop onzekere contracten : een contract van onbepaalde duur voor iedereen! Stop de jacht op werklozen! Stop discriminatie : geen racisme! geen seksisme! Arbeidsduurvermindering zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen! We hebben een samenleving nodig waarin de productie wordt afgestemd op de behoeften van de bevolking, niet op de winsten van enkelen.

Eerste ondertekenaars: Jeunesses Ouvrières Chrétiennes – Bruxelles (JOC), Parti Socialiste de Lutte / Linkse Socialistische Partij – Bruxelles (PSL-LSP), Jeunes FGTB de Bruxelles, Etudiants de Gauche Actifs – ULB, Actief Linkse Studenten – VUB.

> PDF van het pamflet