JONGERENMARS VOOR WERK – Donderdag 14 oktober in Brussel

Vandaag is 1 op 3 jongeren werkloos in Brussel. In bepaalde wijken, zoals de Maritieme wijk in Molenbeek, is dit al 70% voor de jongeren tot 26 jaar. Het gebrek aan jobs, de lage lonen en de onzekere contracten (interim, contracten van bepaalde duur, …) bieden geen stabiele toekomst aan jongeren (toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, vrije tijd, …) Het is niet aan de jongeren en de werknemers om hun crisis te betalen !

 

De jongeren worden mee als eersten getroffen door de gevolgen van de crisis. Na de massale werkloosheid ten gevolge van de crisissen van ‘74‐’75 en in ’81 mobiliseerden de jongerenorganisaties van de vakbonden en de linkerzijde duizenden jongeren voor 2 Jongerenmarsen voor Werk in ’82 en ’84. Wij willen die initiatieven laten herleven door in eerste instantie lokale Jongerenmarsen voor Werk te organiseren. In Brussel hebben een aantal jongeren daarom « Jongeren in strijd voor werk » opgericht . Zij strijden voor volgend eisenprogramma :

     

  • Degelijke jobs voor iedereen !
  • Stop onzekere contracten : een contract van onbepaalde duur voor iedereen !
  • Stop de jacht op werklozen !
  • Stop discriminatie : geen racisme ! geen seksisme !
  • Arbeidsduurvermindering zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen !

We hebben een samenleving nodig waarin de productie wordt afgestemd op de behoeften van de bevolking, niet op de winsten van enkelen. Jongeren mobiliseren zich om te reageren en organiseren een Jongerenmars voor Werk in Brussel.

Wanneer? Donderdag 14 oktober 2010 om 18u.

Waar? Anneessensplein

Er zullen ook Jongerenmarsen georganiseerd worden in Charleroi op 28 oktober en in Luik op 6 november.

Eerste ondertekenaars: Jeunesses Ouvrières Chrétiennes Bruxelles (JOC), Parti Socialiste de Lutte / Linkse Socialistische Partij Bruxelles (PSL-LSP), Jeunes FGTB de Bruxelles, Étudiants de Gauche Actifs (EGA) ULB, Actief Linkse Studenten (ALS) VUB, ACOD-Onderwijs, CGSP-Brugman, Jeunes Anticapitalistes (JAC); ULB, Attac ULB, Étudiants Socialistes (ES) ULB.

> Zie ook: http://jeunesenluttebxl.wordpress.com/