ALS-Gent toont “Capitalism, a love story”

In ‘capitalism: a love story’ klaagt Michael Moore op treffende wijze de gevolgen van de kredietcrisis in de Verenigde Staten aan: tal van mensen zijn sinds de zomer van 2007 hun huis verloren na het uiteen spatten van de financiële bubbel die Wall Street had opgeblazen. Het was het begin van de ergste economische crisis sinds de jaren ‘30, die ondertussen al miljoenen mensen hun job heeft gekost, en miljarden aan geproduceerde rijkdom in rook heeft doen opgaan.

 

De crisis heeft zich binnen het geglobaliseerde van vandaag niet tot de VS beperkt, ook in de EU zijn de problemen niet te overzien: een meerderheid van de werknemers heeft zelf of in zijn nabije omgeving reeds te maken gekregen met al dan niet tijdelijke werkloosheid en inperking van loon. Bovendien is de crisis, ondanks de vele rooskleurige mediaberichten, nog lang niet achter de rug. De 20 miljard euro die de Belgische regering in de banksector heeft gepompt, hebben samen met een daling van de belastingsinkomsten door een daling van de lonen, en een stijgende druk op de sociale zekerheid door het toegenomen aantal werklozen, tot een enorm begrotingstekort geleid: sinds vorig jaar bedraagt de Belgische staatsschuld opnieuw meer dan 100% van het BBP, en kampt men opnieuw met een jaarlijks begrotingstekort. Om dit alles terug in balans te brengen zal de komende 5 jaar 25 miljard euro bespaard moeten worden. 25 miljard die opnieuw door de Belgische werknemer zal moeten betaald worden, aan de riante bonussen van de bedrijven en asociale maatregelen zoals de notionele interestaftrek zal niet geraakt worden.

ALS wil op basis van de recentste film van Michael Moore met studenten de discussie over de economische crisis aangaan: ondanks de bij momenten licht populistische stijl van Moore, weet hij wel de pijnpunten van het kapitalistische wereld-systeem bloot te leggen en de noodzaak aan en socialistisch alternatief duidelijk te maken. Wil je meer weten, kom dan zeker langs op woensdag 27 oktober.

De Actief Linkse Studenten is een politieke studentenorganisatie, met een uitgesproken antikapitalistisch programma. We richten ons op studenten aan universiteiten en hogescholen en willen via onze organisatie jongeren oproepen om actief de verdediging van hun rechten op te nemen. We gaan niet alleen de discussie aan over een politiek alternatief op het kapitalisme maar voegen verder de daad bij het woord door concrete acties te ondernemen, niet alleen aan de universiteiten en hogescholen, maar ook aan bedrijven, tijdens stakingen en allerhande betogingen. Sluit aan bij de Actief Linkse Studenten en voer samen met ons de strijd voor een democratisch socialistisch alternatief op de barbarij van kapitalisme.