19 november: nationale betoging sociale sector

Op 19 november organiseren de verschillende vakbonden uit de Vlaamse sociale sector een nationale betoging in Brussel. Deze actie komt er naar aanleiding van de nijpende tekorten aan financiële middelen en personeel in de sociale sector. We publiceren een pamflet dat door Actief Linkse Studenten en LSP werd verspreid in de socio-culturele sector.

 

Het akkoord over de loon-en arbeidsvoorwaarden in de sociale sector loopt eind dit jaar af. Acht maanden geleden hebben de vakbonden reeds een eisenbundel voor de komende 5 jaren ingediend bij de regering. Op 8 juni hebben reeds 15.000 werknemers uit de sociale sector betoogd in Brussel ter ondersteuning van de eisen, zonder reactie. De Vlaamse begroting voor 2011 ligt ondertussen op de regeringstafel: daarin staat geen woord over de eisen van de sociale sector.

Het uitblijven van een nieuwe federale regering zorgt ervoor dat er voor de federale sectoren geen nieuw meerjarenakkoord kan onderhandeld worden. De onderhandelingen voor de Brusselse en Waalse sector lopen. In Vlaanderen worden de onderhandelingen steeds uitgesteld, terwijl er in feite geen reden toe is. De aanwezigheid van VOKA-bloedhond Muyters (N-VA) in de Vlaamse regering zit hier voor een groot deel tussen.

De N-VA zit eveneens te watertanden om vergaande besparingen door te voeren in de sociale sector, gekoppeld aan een verdere regionalisering van de gezondheidszorg. In de social-profit en non-profit is er “overbruggingsakkoord” afgesloten tussen de vakbonden en de regering om de lopende projecten in de gezondheidszorg niet in het gedrang te brengen. Omwille van de dringendheid werd dit akkoord niet ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbondsbasis. Het tijdelijke akkoord is een ‘stilte voor de storm’ tot de nieuwe federale regering er is. Deze zal ongetwijfeld verder het mes in de sector willen zetten, net zoals we nu al zien op Vlaams niveau. Hoe langer de nieuwe federale regering op zich laat wachten, hoe regelmatiger de Witte Woede de straten zal opgaan.

Op de koop toe is de Vlaamse regering momenteel in een aantal sectoren zwaar aan het besparen op de werkingsmiddelen. Vooral in de socio-culturele sector zijn de besparingen een waar sociaal bloedbad aan het aanrichten. Deze sector is voor zijn werking sterk afhankelijk van overheidssubsidies, de lopende besparingen bedragen daar 5 procent.

Onlangs is er door de verantwoordelijke minister Schauvliege nog een bijkomende besparing van 1 miljoen euro aangekondigd voor de sociaal-culturele bewegingen, om dit even te verduidelijken: 1 miljoen euro is 25 % van de werkingsmiddelen! Tal van socio-culturele bewegingen kijken aan tegen een financieel fiasco, in sommige situaties dreigt zelfs het failliet. Verder heeft de Vlaamse regering een besparing van 25% door de strot van de volkshogescholen (Vormingplus-centra) geramd. Om dit in cijfers weer te geven: 25% besparing op de middelen is een besparing van 2 miljoen euro per jaar op hun werkingsmiddelen. Een aantal volkshogescholen zullen hierdoor meer dan waarschijnlijk hun boeken moeten dichtdoen vanaf 1 januari 2011.

Met de ALS/LSP willen we deelnemen aan de nationale betoging op 19 november. De besparingen in de sociaal-culturele sector en de impasse bij de onderhandelingen over loon-en arbeidsvoorwaarden zijn te plaatsen binnen het algemeen kader van de toenemende commercialisering van de gezondheidszorg. De eisen die gesteld worden door de werknemers uit de sociale sector zijn ook van belang voor iedereen die baat heeft bij een kwalitatief hoogstaande zorg die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Met de ALS/LSP verzetten we ons tegen elke vorm van sociale afbraak in de sociale sector. De gezondheidszorg mag geen melkkoe worden van de private markt!