Brusselse Actief Linkse Scholieren voeren actie tegen besparingsplannen

Volgende week woensdag voeren de Actief Linkse Scholieren van Brussel een actie aan het Franstalige ministerie van onderwijs. Minister Simonet wil met zijn zogenaamde ‘Robin Hood’ plan de middelen van de 60% “rijkste” scholen verminderen om deze van de 25% armste op te trekken. In de plaats van de middelen op te trekken, zoals noodzakelijk is, worden de besparingen hierdoor “herschikt”. Dit biedt geen enkel antwoord op de overvolle klassen, het tekort aan infrastructuur of de dure studiekosten. Er wordt niet eens gezorgd voor voldoende scholen voor alle jongeren. Er is bovendien een tekort aan personeel, in de jaren 1990 verdwenen 10.000 plaatsen. Om de banken te redden, vond de regering snel geld. Maar voor ons onderwijs en de toekomst van de jongeren, is er geen cent. De Actief Linkse Scholieren voeren actie en zullen volgende week woensdag hun mening naar voor brengen. 

Afspraak: 14u Place Surlet de Chokier in Brussel (metro Madou). Meer info: julien@gauche.be