10 maart. Betoog mee met Blokbuster tegen racisme en tegen de NSV

Op donderdag 10 maart zullen een honderdtal leden en aanhangers van de neofascistische NSV (Nationalistische Studentenvereniging, de studentenclub van het VB) door Gent marcheren. Dat gaat regelrecht in tegen de jarenlange traditie van studenten en personeel om samen te strijden voor een democratische universiteit die toegankelijk is voor iedereen, los van sociale afkomst of gemeenschap.

Jarenlang werd het recht op vrije meningsuiting en vrije organisatie verdedigd als onderdeel van de strijd voor democratisch onderwijs. Wie dat niet respecteerde, werd geweerd. Sinds dit jaar is dat veranderd. Het ondemocratische NSV slaagde er na decennia van vergeefse pogingen in om aan de UGent erkend te worden. Dat gebeurde op basis van schijnargumenten (“het overwicht van links breken”) en juridische schijngevechten. Voor de traditionele partijen komt het racisme van de NSV handig van pas in de verdeel-en-heerstactie die gebruikt zal worden bij de komende besparingsplannen.

De NSV is geen onschuldige studentenclub, het vormt een gevaar voor de eenheid en solidariteit onder studenten en personeel. Het is een organisatie gericht op het zaaien van haat. Dat uit zich regelmatig in openlijk geweld tegen al wie anders is: andersgekleurden, andersdenkenden,…

De erkenning van NSV en de haatmars van deze groep is een directe bedreiging voor iedereen met een andere huidskleur, politieke mening of seksuele voorkeur. Met de slogan “geen evolutie, maar revolutie” bedoelt NSV niet dat ze voor vooruitgang staat. Het gaat hem om een contrarevolutie van sociale afbraak, elitair onderwijs en verdeeldheid. De communautaire en politieke crisis wordt aangegrepen om de Nederlandstalige werkende bevolking tegen de Franstalige uit te spelen.

Op de voedingsbodem van crisis en sociale miserie is er ruimte voor passief ongenoegen dat zichtbaar wordt in discriminatie en racisme. Wij betogen niet alleen tegen de NSV, maar ook voor een alternatief op het neoliberale besparingsbeleid van de traditionele politici. Wij willen werk voor iedereen, degelijke huisvesting, kwaliteitsvol gratis onderwijs en een echte opvang van vluchtelingen.

– Geen haatmars door Gent, No Pasaran
– Stop de erkenning van de NSV en andere racistische organisaties aan de Ugent
– Jobs, geen racisme: voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor
iedereen
– Stop de repressie tegen vluchtelingen. Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers

> PDF van het Blokbuster-pamflet
> JPG van de affiche