Jongeren voor werk. Actie in Gent

Op 5 maart zal de campagne “Jongeren voor werk” in Gent actie voeren onder de slogan “Wij willen niet betalen voor hun crisis”. Er wordt een prikactie opgezet aan het Hippoliet Lippensplein (Vlaanderenstraat). De campagne wordt ondersteund door Actief Linkse Studenten/Scholieren, Blokbuster en de KAJ.

De centrale eisen van de campagne zijn:
-stop de flexibele contracten! Een vaste degelijke job is een recht, geen voorrecht! Wij willen vaste jobs geen interim!
-stop de jacht op de werklozen! De situatie is duidelijk: er zijn niet genoeg reële en degelijke jobs voor iedereen! Er moet gestopt worden met het stigmatiseren van werkzoekenden, zij zijn niet verantwoordelijk voor de huidige situatie!
-behoud van het brugpensioen en pensioenleeftijd! De ouderen mogen van hun welverdiende rust genieten zodat jongeren in hun plaats kunnen treden op de werkvloer!
-herverdeling van de arbeid! Aangezien er vandaag te weinig jobs zijn voor het aantal werkzoekenden, moeten de beschikbare jobs herverdeeld worden, zodat iedereen kan werken, met behoud van loon! Het geld hiervoor is aanwezig bij de miljarden winsten van de bedrijven!
-een degelijk minimumloon van 1.500€ netto! Voor iedereen een menswaardig bestaan en geen werkende armen!
-iedereen is gelijk op de arbeidsmarkt! Zowel mannen als vrouwen, jong en oud, autochtoon of allochtoon, … staan voor dezelfde situatie, enkel samen kunnen we de strijd winnen!
-gratis en degelijk onderwijs! Zodat iedereen de kans krijgt om zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt!
-stop de uitholling van de sociale zekerheid! Vandaag worden er miljarden cadeaus gedaan aan het patronaat (bv notionele intrest aftrek) maar willen ze besparen op de sociale zekerheid! Meer solidariteit is nodig om ook de zwaksten in de maatschappij te beschermen!
-stop de privatiseringen! De werkloosheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt vandaag is de fout van de privé bedrijven! Hun enige doel is winst maken, enkel in een democratisch gerunde maatschappij waar iedereen heeft naar zijn noden en neemt naar zijn behoeften kan hier een halt aan gesteld worden!