Anti-NSV betoging. Jobs, geen racisme!

Donderdag 10 maart marcheert de neo-fascistische studentenbeweging NSV en consorten in een haatmars door Gent. Blokbuster en de Actief Linkse Studenten organiseren, zoals elk jaar, een massale tegenbetoging als antwoord. Ook dit jaar zullen wij veel talrijker zijn dan het NSV om te laten zien dat we de straten niet overlaten aan hun racistische optocht. No pasaran!

 

Jobs, geen racisme!

Dat is de slogan waarmee we donderdag 10 maart met de antiracistische beweging Blokbuster door de straten van Gent trekken. Het is op de voedingsbodem van sociale afbraak en neoliberaal beleid dat racisme kan groeien. Wij eisen degelijke sociale zekerheid en werk voor iedereen als antwoord op het nationalistische discours.

Wat is NSV?

NSV is een extreem-rechtse, antidemocratische en gewelddadige studentenorganisatie. Het is tevens een kweekvijver voor Vlaams Belang-kopstukken. Op NSV-betogingen zijn organisaties als Blood and Honour en Voorpost steeds present. Tussen recente propaganda zaten ondermeer posters die opriepen tegen het dragen van dreadlocks. Ook slogans als “De immigrant, hij kwam hij zag en verdorie hij bleef” behoren tot het vaste NSV-arsenaal. Dit alles kan nu geschieden met financiële steun en in de lokalen van de Ugent.

Ons antwoord: een sociaal alternatief

Wij protesteren tegen de erkenning van de NSV aan onze universiteit. Met de anti-fascistische betoging willen we ook discussie voeren over antwoorden op de economische crisis die eigen is aan het kapitalisme.

Het antwoord van NSV is uiteraard niet het onze, zij staan voor een contra-revolutie waarbij alle sociale verworvenheden worden geofferd op het altaar van het conservatieve nationalisme en neo-fascisme.

Wij komen op voor een socialistisch antwoord op de sociale problemen. Een actief verzet in de plaats van passief ongenoegen. Een actief verzet werkt verenigend, dat zien we vandaag in de revolutionaire bewegingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daar komt de onderdrukte bevolking los van religieuze opvattingen en los van diverse afkomst op tegen de gevolgen van een jarenlang neoliberaal beleid dat heeft gezorgd voor miserie en uitzichtloosheid.

Vreedzame betoging

Blokbuster en ALS roepen op tot een vreedzame betoging. We zoeken niet de confrontatie op maar willen op geweldloze wijze de stad bezetten. Een volledige bezetting van de stad is enkel mogelijk op basis van een groot aantal betogers.

Lokale afspraken

17u45 station Antwerpen-Centraal
17u45 station Leuven
17u15 station Brussel-Centraal